Przejdź do głównej zawartości

Standard w walce ze zmianami klimatycznymi

Niemcy, jako pierwszy kraj, uchwalają strategię zagranicznej polityki klimatycznej. Jednocześnie jasne jest, że ochrona klimatu może powieść się tylko we współpracy z partnerami. 

13.12.2023
Farma wiatrowa na niemieckim Morzu Północnym
Farma wiatrowa na niemieckim Morzu Północnym © picture alliance/dpa

Na koniec 2023 r. rząd federalny ustanowił historyczny standard w walce ze zmianami klimatycznymi. Po raz pierwszy rząd niemiecki uchwalił strategię zagranicznej polityki klimatycznej. Jej najważniejszym elementem jest ochrona klimatu, którą można skutecznie zrealizować tylko we współpracy z partnerami – dla rządu federalnego oznacza to „powstrzymanie skutków kryzysu klimatycznego i wspólne kształtowanie transformacji gospodarki – w sposób odpowiedzialny społecznie i skuteczny ekonomicznie”.  

Strategia łączy wysiłki różnych ministerstw 

Minister gospodarki Robert Habeck opisuje cele strategii następująco: „Porozumienie klimatyczne z Paryża możemy wdrożyć tylko razem jako międzynarodowa wspólnota. Dlatego Niemcy jako pierwszy kraj przedstawiają strategię własnej zagranicznej polityki klimatycznej”. Nowa strategia sprawi, że także w niemieckim rządzie zostaną połączone we wspólnej strategii wysiłki różnych ministerstw w walce przeciwko globalnemu kryzysowi klimatycznemu. W ten sposób Niemcy podkreślają znaczenie międzynarodowej ochrony klimatu i wolę wypełnienia Porozumienia z Paryża. 

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock powiedziała podczas przedstawiania strategii: „Polityka klimatyczna to więcej niż ochrona środowiska – to także polityka innowacji, polityka ośrodka gospodarczego i polityka większego bezpieczeństwa. W tych wymagających geopolitycznie czasach polityka klimatyczna także szansą przezwyciężenia starych podziałów polityki władzy”.  

Strategia podkreśla również, że polityka klimatyczna dotyczy wielu obszarów polityki: polityki bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa żywnościowego, polityki energetycznej, polityki gospodarczej i geopolityki. Dlatego podstawę zagranicznej polityki klimatycznej stanowi sześć obszarów działania, które rząd opisuje następująco:  

  1. Do 2030 r. drastycznie obniżymy emisje gazów cieplarnianych i przyspieszymy globalną transformację energetyczną. 

  1. Chcemy, aby gospodarka była konkurencyjna i przyszłościowa oraz dostosowana do klimatu. 

  1. Jesteśmy solidarni z ludźmi na świecie, których zmiany klimatyczne dotykają najbardziej. Chcemy zachować ich oraz nas wszystkich podstawy życiowe i chronić zdrowie. 

  1. Chcemy chronić, przywrócić i wykorzystywać w sposób zrównoważony nasze ekosystemy. 

  1. Chcemy wzmocnić rezyliencję, pokój i bezpieczeństwo. 

  1. Zharmonizujemy międzynarodowe przepływy finansowe ze ścieżką zgodną z 1,5 stopniem i rozwojem odpornym na zmiany klimatyczne. 

Ochrona klimatu powiedzie się tylko jako projekt wspólnotowy
Svenja Schulze, minister rozwoju

W kwestii tych zagadnień Niemcy chcą iść naprzód razem z partnerami jako siła napędowa na poziomie europejskim i multilateralnym. Podstawę zadań stanowią konkretne priorytety, cele i działania wszystkich zaangażowanych ministerstw. Minister środowiska Steffi Lemke: „Potrzebujemy silnych partnerów na całym świecie, aby sprostać ogromowi wyzwań z powodu szybko postępującego kryzysu klimatycznego”. Podkreśliła to także minister rozwoju, Svenja Schulze: „Ochrona klimatu powiedzie się tylko jako projekt wspólnotowy”.

 

Nowa strategia zagranicznej polityki klimatycznej jest dostępna do pobrania jako plik PDF w języku niemieckim i angielskim