Przejdź do głównej zawartości

„Kwestia woli politycznej”

Kira Vinke bada poważne konsekwencje zmian klimatycznych dla ludzi na całym świecie i wzywa do szybkiego działania. 

Carsten Hauptmeier , 13.02.2023
Ekspertka ds. klimatu i polityki zagranicznej: Kira Vinke
Ekspertka ds. klimatu i polityki zagranicznej: Kira Vinke © © DGAP - Zsófia Pölöske

Kira Vinke oddaje głos ludziom, którym susza, powódź czy burze zabierają miejsce do życia. W swojej książce „Sturmnomaden” naukowczyni opisuje, jak kryzys klimatyczny niszczy podstawy egzystencji i co musi się teraz wydarzyć. Vinke kieruje Centrum Klimatu i Polityki Zagranicznej przy Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej (DGAP) i jest między innymi współprzewodniczącą Rady Doradczej Rządu Federalnego ds. Cywilnego Zapobiegania Kryzysom i Budowania Pokoju oraz członkiem Rady Doradczej Federalnej Akademii Polityki Bezpieczeństwa.  

Pani dr Vinke, w jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają dziś na bezpieczeństwo ludzi i jak będzie to wyglądało w przyszłości?
Zmiany klimatyczne wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe lub zaopatrzenie w wodę i tym samym mogą zniszczyć podstawy egzystencji ludzi. Ponadto gdy w regionie panuje susza, konflikty interesów mogą przerodzić się w gwałtowne konflikty. Zmiany klimatyczne sprzyjają również wybuchom przemocy. Ekstremalne zjawiska pogodowe lub konflikty już teraz zmuszają ludzi w wielu regionach świata do migracji. 

Ludzi zmuszonych opuścić swoje domy z powodu zmian klimatycznych opisuje Pani jako „nomadów burzy”. Co rozumie Pani pod tym pojęciem?
Dla mnie termin ten z jednej strony odnosi się do bezdomności ludzi przesiedlonych na przykład w wyniku powodzi. Jednocześnie walczą oni o siebie i przyszłość swoich rodzin. Określenie „nomadzi burzy” ma na celu podkreślenie godności tych ludzi będącymi nie tylko ofiarami poważnych skutków klimatycznych, ale także z całych sił walczących z siłami natury.  

Ludzie powinni być stawiani bardziej w centrum dyskusji o kryzysie klimatycznym. Bo kryzys ten to nie tylko problem środowiskowy, do którego możemy się jakoś przystosować. Dlatego też potrzeba nam jeszcze większej liczby osób, które opowiedzą o swoich doświadczeniach. Dotyczy to również tych, którzy stracili swoje domy, a tym samym miejsce do życia w Ahrtal w Niemczech podczas katastrofy powodziowej latem 2021 roku. Powinniśmy częściej oddawać im głos. 

Jaką rolę może odegrać klimatyczna polityka zagraniczna w przeciwdziałaniu skutkom globalnych zmian klimatycznych?
Uważam na przykład, że ważne jest zakorzenienie tematu migracji w nowej strategii klimatycznej polityki zagranicznej rządu federalnego. Należy rozpocząć dyskusję na temat zachowania podstaw egzystencji, a tym samym ograniczania zagrożeń dla bezpieczeństwa. Polityka zagraniczna musi umieścić migrację związaną z klimatem w międzynarodowej agendzie, aby chronić ludzi na całym świecie.  

To problem stworzony przez człowieka – i dlatego też to my, ludzie, możemy go rozwiązać.
Kira Vinke, badaczka skutków zmian klimatycznych

Co sprawia, że jest Pani dobrej myśli pomimo wszystkich przerażających doniesień na temat kryzysu klimatycznego?
Wciąż bardzo wiele od nas zależy. Przede wszystkim możemy ograniczać emisje. To problem stworzony przez człowieka – i dlatego też to my, ludzie, możemy go rozwiązać. To właśnie kraje uprzemysłowione jak Niemcy mają najlepsze warunki do szybkiego ograniczania emisji. To kwestia woli politycznej i społecznej. W obliczu poważnych konsekwencji zmian klimatycznych świadomość, że musimy teraz działać szybko, musi rosnąć. 

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: