Przejdź do głównej zawartości

Polityka zagraniczna na rzecz klimatu

Walka ze zmianami klimatu stanowi wyraźny priorytet polityki rządu federalnego – oto spojrzenie na miniony rok.

20.12.2022
Zmiany klimatu powodują topnienie lodu i podnoszenie się poziomu morza.
Zmiany klimatu powodują topnienie lodu i podnoszenie się poziomu morza. © picture alliance / NurPhoto

Kryzys klimatyczny jest wyzwaniem globalnym, z którym muszą się zmierzyć wszystkie państwa. Dlatego walka z globalnym ociepleniem to nie tylko zadanie dla poszczególnych państw, lecz wspólne zadanie dla wszystkich. Ponad trzy miliardy ludzi żyje w regionach, które już teraz są w takim stopniu dotknięte zmianami klimatycznymi, że ich podstawy egzystencji są poważnie zagrożone. Jeśli globalne ocieplenie ma zostać zredukowane do wskazanej przez naukowców wartości granicznej 1,5 stopnia, należy drastycznie obniżyć emisję gazów cieplarnianych na całym świecie. Jest to zadanie, które można zrealizować tylko w ramach współpracy międzynarodowej. I to właśnie stanowi punkt wyjścia dla klimatycznej polityki zagranicznej. Dlatego też Niemcy jako przewodniczący i gospodarz szczytu G7 w zamku Elmau w czerwcu 2022 roku zapewniły, że do 2025 roku przeznaczą co najmniej 6 miliardów euro na międzynarodowe finansowanie działań na rzecz klimatu.

Przykład zagranicznej polityki klimatycznej Niemiec:

Niemcy zawierają krajowe partnerstwa dla klimatu z wieloma krajami wschodzącymi i rozwijającymi się, które nie są w stanie samodzielnie uporać się z finansowymi wyzwaniami w walce ze zmianami klimatu. Obejmuje to nie tylko wsparcie finansowe, lecz również transfer wiedzy i wspólne projekty. W tym celu partnerstwa klimatyczne zawierane są także na szczeblu regionalnym i gminnym.

Podczas szczytu G7, skupiającego siedem najważniejszych demokratycznych państw uprzemysłowionych i UE, Niemcy pełniące rotacyjną prezydencję w dalszym ciągu stawiają walkę ze zmianami klimatu w centrum uwagi. Sekretarz stanu ds. klimatu Jennifer Morgan powiedziała wcześniej: „G7 musi być motorem i pionierem w walce z kryzysem klimatycznym na całym świecie”. Podczas szczytu uzgodniono ambitne działania na rzecz ochrony klimatu, transformację przemysłu poprzez przyspieszoną dekarbonizację oraz ścisłą współpracę, zwłaszcza z krajami wschodzącymi i rozwijającymi się.

Światowa Konferencja Klimatyczna COP27, która odbyła się w dniach 6-18 listopada w Egipcie, zaowocowała przede wszystkim utworzeniem funduszu kompensacyjnego za szkody klimatyczne i zapewnieniem pomocy finansowej dla uboższych państw. Przed konferencją minister stanu Anna Lührmann uznała to za jeden z ważnych niemieckich celów.

Unikanie odpadów z tworzyw sztucznych jest od lat głównym tematem niemieckiej polityki środowiskowej. Dlatego Republika Federalna z entuzjazmem przyjęła decyzję Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA) podjętą na 5. sesji w Nairobi w marcu 2022 roku o zakończeniu zanieczyszczania świata odpadami z tworzyw sztucznych. Niemcy uważają tę decyzję za wielki sukces, „porównywalny z paryskim porozumieniem klimatycznym” - powiedziała Steffi Lemke, federalna minister środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony konsumentów.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: