Przejdź do głównej zawartości

Młodość i zaangażowanie

Co o obecnej sytuacji na świecie sądzą młodzi eksperci od polityki zagranicznej i bezpieczeństwa? O odpowiedzi poprosiliśmy trzech „monachijskich młodych liderów” (Munich Young Leaders). 

Clara Krug , 13.02.2023
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z „Młodymi Liderami z Monachium”
Ursula von der Leyen z „Młodymi Liderami z Monachium” © Körber-Stiftung, Marc Darchinger

To oni są międzynarodowymi decydentami przyszłości. Podczas Konferencji Bezpieczeństwa w MonachiumMonachijscy Młodzi Liderzy (Munich Young Leaders)” dyskutują z wysokimi rangą politykami o aktualnych kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Projekt jest finansowany przez Konferencję Bezpieczeństwa w Monachium oraz Fundację Körbera. Zapytaliśmy trzech „monachijskich młodych liderów” (Munich Young Leaders) o ich ocenę obecnej sytuacji bezpieczeństwa. 

Hafsa Maalim
Hafsa Maalim © privat

Hafsa Maalim jest pracownikiem naukowym Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych (SIPRI). Wcześniej pracowała w Departamencie Spraw Politycznych, Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej.

Moim zdaniem kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań dla krajobrazu globalnej polityki bezpieczeństwa. Dobrym znakiem jest fakt, że powiązania między klimatem, pokojem i bezpieczeństwem znalazły się już w programach politycznych wielu państw na arenie międzynarodowej. Pokazuje to, że zagrożenie jest traktowane poważnie oraz że jest wola działania. Dlatego tym bardziej szkoda, że nadal nie ma konsensusu na poziomie globalnej polityki bezpieczeństwa i że nadal istnieją duże braki w finansowaniu. Ważne byłoby uzgodnienie globalnych norm, które znalazłyby odzwierciedlenie w konkretnych programach i mogłyby być realizowane na wszystkich szczeblach. Niemcy są jednym z krajów wiodących w takich kwestiach jak klimat, pokój i bezpieczeństwo. Przykładem jest promowanie zagranicznej polityki klimatycznej, priorytety określone przez Niemcy w nowej strategii afrykańskiej oraz zaangażowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.  

Ivy Kwek
Ivy Kwek © Crystal Kwek

Ivy Kwek jest pracownikiem International Crisis Group, organizacji pozarządowej zajmującej się analizą i proponowaniem rozwiązań konfliktów międzynarodowych. Wcześniej pracowała jako doradca polityczny wiceministra w malezyjskim Ministerstwie Obrony. 

Konsekwencje pandemii koronawirusa oraz skutki wojny w Ukrainie są odczuwalne na całym świecie. Nasiliła się strategiczna rywalizacja między USA a Chinami. Potrzebujemy więcej współpracy i dialogu, aby móc odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa zbiorowego i zapobiec wybuchowi kolejnych konfliktów. W tym względzie państwa średniej wielkości muszą również wykazać się większym przywództwem w geopolityce oraz wychodzić poza dążenie do zdobycia władzy i wpływów. Społeczeństwo obywatelskie musi również bardziej zaangażować się w dyplomację i zwrócić na siebie uwagę. Niemcy powinny objąć rolę lidera w Europie i poza nią. Świat może skorzystać z bardziej aktywnych i zaangażowanych Niemiec, które prowadzą politykę zagraniczną opartą na wartościach i bronią porządku międzynarodowego opartego na zasadach prawnych.  

Mykhailo Zhernakov
Mykhailo Zhernakov © Dejure Foundation

Mykhailo Zhernakov jest dyrektorem Fundacji DEJURE, organizacji promującej praworządność w Ukrainie. Wcześniej pracował jako sędzia w Winnickim Rejonowym Sądzie Administracyjnym. 

Największym wyzwaniem, jakie widzę, jest obecna powojenna architektura bezpieczeństwa globalnego, która pozwala na nieuzasadnioną agresję Rosji na Ukrainę. Prezydent Rosji, jak również inni zaangażowani w wydarzenia, zakładają, że akty wojny pozostaną bezkarne. Założenie to opiera się na doświadczeniu, że poprzednie agresje i zbrodnie wojenne Rosji były już akceptowane przez demokratyczny świat bez większych konsekwencji. Jednakże osoby odpowiedzialne muszą zostać postawione przed sądem. Dlatego zdecydowanie powinien powstać trybunał do spraw zbrodni wojennych. Ogólnie rzecz biorąc, Niemcy w ostatnich miesiącach skorygowały swoje wsparcie dla Ukrainy. Moim zdaniem czas pójść o krok dalej i ponownie rozważyć stanowisko Niemiec w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. Jedno jest dla mnie oczywiste: w przypadku członkostwa Ukrainy w NATO obecna sytuacja bezpieczeństwa byłaby inna.  

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: