Przejdź do głównej zawartości

Studia na poszukiwanych kierunkach związanych z ochroną zdrowia

Wymagania w stosunku do pracowników opieki zdrowotnej stają się coraz wyższe i coraz bardziej zróżnicowane. Prezentujemy trzy przyszłościowe kierunki studiów.

Ralf Isermann, 17.05.2023
Przyszłościowe i ciekawe: kształcenie zawodowe w ochronie zdrowia
Przyszłościowe i ciekawe: kształcenie zawodowe w ochronie zdrowia © IStock

 Epidemiologia

Pandemia koronawirusa pokazała całemu światu, jak ogromne znaczenie ma epidemiologia. Lecz nawet po zakończeniu pandemii specjalność ta, będąca jednym z podstawowych obszarów zdrowia publicznego, będzie wciąż odgrywać w Niemczech bardzo ważną rolę. Co zapewnia zdrowie społeczeństwa? Co sprawia, że ludzie chorują? Jakie czynniki sprzyjają wybuchowi epidemii? Odpowiedzi na te pytania szukają właśnie epidemiolodzy, dokładnie przyglądając się społeczeństwu: system opieki zdrowotnej odgrywa tu równie istotną rolę, jak warunki polityczne i społeczne. Nie zapominając oczywiście o indywidualnej postawie każdego z nas. Ten kierunek studiów, wyłącznie w formie studiów magisterskich, jest dostępny na uniwersytetach w Moguncji, BremieWürzburgu, na LMU w Monachium oraz Charité w Berlinie.

Informatyka medyczna

Tak zróżnicowany nie jest chyba żaden z zawodów związanych z ochroną zdrowia: specjaliści z zakresu informatyki medycznej pracują na granicy informatyki i medycyny. Do ich zadań należy rozwój metodologii oraz oprogramowania do diagnostyki i terapii, a także tworzenie symulacji i modeli. Mają one służyć potrzebom nieustannie się rozwijającej, coraz bardziej zindywidualizowanej medycyny. Zakres kompetencji informatyków medycznych obejmuje też opracowywanie nowych procedur w obszarze e-zdrowia i telemedycyny. A ponadto: planowanie i analizę badań klinicznych. Informatycy medyczni muszą więc posiadać szeroką wiedzę z obu dziedzin – zarówno medycyny, jak i informatyki. Na Uniwersytecie w Heidelbergu kierunek ten istnieje już od 1972 roku.

Pedagogika zdrowia

Co nam po postępach w medycynie, jeżeli nikt by nas o nich nie uczył? Wraz ze wzrostem świadomości na temat znaczenia wiedzy o zdrowiu, wzrosło również znaczenie pedagogów zdrowia. Do ich zadań należy kształcenie specjalistycznego personelu – i przygotowanie go do pracy z pacjentami. A także doradzanie organizacjom, instytucjom lub przedsiębiorstwom na tematy związane ze zdrowiem. Mogą to być na przykład programy fitness lub plany żywienia dla dużych firm. Typowym miejscem pracy pedagogów zdrowia są medyczne szkoły zawodowe. W zakres ich kompetencji wchodzą również analizy naukowe, na przykład zbiorów danych, lub opracowywanie badań. Pedagodzy zdrowia kształcą się na wielu uniwersytetach i uczelniach, na przykład na Uniwersytecie w Fuldzie, Hamburgu lub Charité w Berlinie.