Przejdź do głównej zawartości

Kto płaci za usługi medyczne w razie choroby?

W Niemczech koszty opieki zdrowotnej pokrywają kasy chorych – tutaj znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania.

15.04.2024
Za usługi medyczne w Niemczech płacą kasy chorych.
Za usługi medyczne w Niemczech płacą kasy chorych. © picture alliance/dpa

Finansowanie niemieckiej opieki zdrowotnej opiera się na systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Kasy chorych opłacają usługi medyczne za każdą osobę ubezpieczoną. Dzięki temu, wszystkie osoby przebywające legalnie w Niemczech mają dostęp do opieki medycznej.

Jakie rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego istnieją w Niemczech?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest tak zwanym ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, że każda osoba tu mieszkająca musi posiadać ubezpieczenie. Co jest ewenementem na skalę europejską, w Niemczech działają równolegle dwa systemy: ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (GKV) oraz prywatne ubezpieczenie zdrowotne (PKV). Około 74 milionów osób, a więc prawie 90 procent ludności, posiada ubezpieczenie zdrowotne w jednej z niemal 100 ustawowych kas chorych. Z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego korzysta około dziewięciu milionów osób.

Dlaczego ubezpieczenie jest obowiązkowe?

W Niemczech obowiązuje umowa społeczna, zgodnie z którą w nowoczesnym państwie opiekuńczym żaden obywatel nie może pozostać bez pomocy w przypadku choroby. W zależności od schorzenia, koszty leczenia mogą bardzo szybko przekroczyć możliwości finansowe pacjenta. Dlatego każda osoba mieszkająca w Niemczech musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Każdy może wybrać dowolną kasę chorych.

Jaka jest różnica pomiędzy ustawowym a prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym?

GKV opiera się na zasadzie solidarności: składki są zależne od możliwości finansowych ubezpieczonych, jednak usługi medyczne są takie same dla wszystkich. Odnosi się to zarówno do płatników składek, jak i ok. 16 milionów członków ich rodzin, którzy są współubezpieczeni bezskładkowo. Podstawą systemu jest więc solidarna równość – osób zdrowych i chorych, więcej i mniej zarabiających, starszych i młodych, osób samotnych i rodzin. Brakujące kwoty są dopłacane ze środków podatkowych. Dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe mogą rozszerzyć zakres usług GKV. Lekarze i szpitale rozliczają się bezpośrednio z kasami chorych.

PKV jest dostępne wyłącznie dla osób posiadających określone dochody lub dla urzędników państwowych. Pacjenci najpierw sami opłacają rachunki, a kasa chorych zwraca im poniesione koszty.

Co oznacza w Niemczech „zasada samorządności“?

W wielu krajach, na przykład Wielkiej Brytanii, Szwecji lub we Włoszech, podstawową opiekę medyczną zapewnia państwo. W Niemczech państwo określa ustawowe warunki ramowe, lecz kasy chorych, stowarzyszenia lekarzy ustawowych ubezpieczeń zdrowotnych i szpitale na własną odpowiedzialność organizują się tak, aby być w stanie zrealizować wytyczne.

Kto wprowadził pierwsze ubezpieczenie zdrowotne?

System obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego został wprowadzony po raz pierwszy na świecie w 1883 roku przez kanclerza Rzeszy Otto von Bismarcka i dotyczył robotników i pracowników państwowych o niskim dochodzie rocznym. W tamtych czasach choroba lub wypadek przy pracy oznaczały niemal zawsze życie w skrajnym ubóstwie. Dlatego już w Cesarstwie Niemieckim, także z lęku przed polityczną radykalizacją, wynaleziono i wprowadzono ubezpieczenie zdrowotne.

Wskazówka: Jeżeli planujesz przyjechać do Niemiec i tu zamieszkać, zapoznaj się z niezbędnymi informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego.