Przejdź do głównej zawartości

Zdrowie z systemem

Doskonała działalność badawcza i ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich spojrzenie na opiekę medyczną w Niemczech.

Jasmin Siebert, 06.01.2020
Prezydent federalny Steinmeier oddaje krew w Charité.
Prezydent federalny Steinmeier oddaje krew w Charité. © dpa

Ubezpieczenie zdrowotne

Nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego? - W Niemczech jest to niedozwolone. Również cudzoziemcy, którzy tu studiują lub pracują muszą być ubezpieczeni. I to u niemieckiego kontrahenta. Dobrą opinią cieszą się wszystkie ustawowe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych, takie jak AOK, Barmer lub Techniker Krankenkasse, a także zakładowe kasy chorych. Chociaż świadczenia ustanowione prawnie są takie same dla wszystkich, to warto je porównać: wiele mniejszych zakładów ubezpieczeń często pokrywa więcej kosztów niż musiałoby to być konieczne.

Charité

Charité to nie tylko nagrodzony niemiecki serial telewizyjny, ale także najstarszy berliński szpital i jedna z największych, licząca ponad 3000 łóżek, klinik uniwersyteckich w Europie. Pracowało tu wielu laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.

Instytut Roberta Kocha (RKI)

W Charité pracował również mikrobiolog Robert Koch. Odkrył, że choroby zakaźne są powodowane przez bakterie. Jego imieniem nazwano Instytut Roberta Kocha (RKI), który czuwa nad zdrowiem ludności oraz monitoruje i zwalcza w szczególności choroby zakaźne. Dokonane przez niego ustalenia stanowią podstawę do podejmowania przez rząd decyzji w zakresie polityki zdrowotnej. Założony w 1891 roku RKI jest jedną z najstarszych tego typu instytucji na świecie.

W Instytucie Roberta Kocha prowadzone są badania nad skrajnie zakaźnymi chorobami.
W Instytucie Roberta Kocha prowadzone są badania nad skrajnie zakaźnymi chorobami. © dpa

Instytuty Fraunhofera

Znane na całym świecie jest Towarzystwo Fraunhofera, dysponujące około 80 placówkami, w których naukowcy pracują w dziedzinie badań stosowanych. Ważnymi instytutami w sektorze zdrowia są: Instytut Fraunhofera ds. Medycyny Cyfrowej MEVIS, który opracowuje oprogramowanie do wczesnego wykrywania, Instytut Fraunhofera ds. Inżynierii Biomedycznej, który opracowuje implanty i urządzenia pomiarowe, lub Instytut Fraunhofera ds. Toksykologii i Medycyny Doświadczalnej ITEM, który bada nowe leki i produkty

W Instytucie Fraunhofera w Halle naukowcy poszukują toksycznych struktur białkowych za pomocą specjalnego mikroskopu.
W Instytucie Fraunhofera w Halle naukowcy poszukują toksycznych struktur białkowych za pomocą specjalnego mikroskopu. © dpa-Zentralbild

Niemieckie ośrodki badań nad zdrowiem

Aby skuteczniej leczyć powszechne choroby, takie jak rak, cukrzyca czy choroby układu krążenia, Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych utworzyło sześć ośrodków badań nad zdrowiem. Mają one na celu poprawę diagnostyki i profilaktyki. Planowane są dalsze ośrodki zdrowia dzieci i młodzieży oraz ośrodki zdrowia psychicznego.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: