Przejdź do głównej zawartości

Sprawiedliwość jako zasada

Idea państwa socjalnego jest silnie zakorzeniona w Ustawie Zasadniczej. Ale jego historia w Niemczech sięga znacznie dalej.

14.07.2021
Sprawiedliwość społeczna daje dzieciom lepsze życiowe szanse.
Sprawiedliwość społeczna daje dzieciom lepsze życiowe szanse. © Africa Studio - stock.adobe.com

Czym właściwie jest sprawiedliwość społeczna?

Nie ma uniwersalnej definicji. Sprawiedliwość społeczna jest wypadkową takich czynników, jak dostęp do edukacji, rynku pracy i opieki medycznej. Decydującą rolę odgrywa również podział majątku i dochodów, jak również zagrożenie ubóstwem. Sprawiedliwość społeczną można zatem mierzyć jedynie drogą pośrednią.

Jak ważna jest sprawiedliwość społeczna w Niemczech?

Zasada zabezpieczenia społecznego ma w Niemczech długą historię. Już w 1883 roku za kanclerza Rzeszy Otto von Bismarcka wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla robotnic i robotników. Po II wojnie światowej zasada państwa socjalnego została zapisana również w Ustawie Zasadniczej: artykuł 20 określa Republikę Federalną Niemiec jako „demokratyczne i socjalne państwo federalne”. Niemcy posiadają niezawodny system ubezpieczeń emerytalnych i pielęgnacyjnych oraz doskonały system opieki zdrowotnej. Pomoc społeczna gwarantuje minimum socjalne dla osób w sytuacjach kryzysowych. W 2019 roku wydatki socjalne w Niemczech wyniosły nieco ponad bilion euro.

W jaki sposób Niemcy angażują się na rzecz sprawiedliwości społecznej na arenie międzynarodowej?

W swojej Strategii Zrównoważonego Rozwoju rząd niemiecki zobowiązuje się do realizacji 17 celów Agendy 2030 ONZ. Życie wolne od głodu i ubóstwa, dążenie do większej równości edukacyjnej i równości płci, prawo do dostępu do czystej wody i energii po przystępnych cenach – to są ważne warunki ramowe dla świata o mniejszym poziomie nierówności. Dlatego Niemcy współpracują z międzynarodowymi partnerami w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: