Przejdź do głównej zawartości

Zaangażowanie na rzecz etyki sztucznej inteligencji

Tych troje ekspertów postuluje odpowiedzialne podejście do sztucznej inteligencji

Clara Krug, 05.12.2022
Für eine Ethik der KI
© AdobeStock

Sztuczna inteligencja (AI) i cyfryzacja będą również w przyszłości znacząco zmieniać nasze życie. Sztuczna inteligencja wiele rzeczy wprawdzie ułatwia, ale jest też wykorzystywana w sposób, który narusza prawa człowieka, dyskryminuje ludzi lub tłumi różnorodność opinii. Przedstawiamy troje ekspertów, którzy działają w instytucjach w Niemczech na rzecz odpowiedzialnego podejścia do AI.

Eirini Ntoutsi

Eirini Ntoutsi
Eirini Ntoutsi © Siebold_UniBwM

Co może sztuczna inteligencja (AI)? A co jej wolno? Nie ma dnia, żeby Eirini Ntoutsi nie szukała odpowiedzi na te pytania. Grecka informatyczka od sierpnia 2022 roku jest profesorką w dziedzinie Open Source Intelligence (biały wywiad) na Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium. W swoim instytucie badawczym CODE wspólnie z zespołem opracowuje inteligentne algorytmy, które nieustannie uczą się na podstawie danych i kierują się przy tym istotą ludzkiego uczenia się. Ntoutsi podkreśla, że jednocześnie mają oni za zadanie zapewnić, by zdobyta wiedza miała pozytywny wpływ na społeczeństwo. „Sztuczna inteligencja to wydajna technologia, która może pomóc w rozwiązaniu największych globalnych wyzwań, ale niesie też ze sobą zagrożenia dla jednostek i grup. Dlatego naszym obowiązkiem jest zrozumienie i złagodzenie ryzyka i skutków” - wyjaśnia ekspertka ds. sztucznej inteligencji, Ntoutsi. Uważa, że uczenie maszynowe oparte o zasadę uczciwości i wytłumaczalna sztuczna inteligencja (XAI) to dwa ważne czynniki, które umożliwiają odpowiedzialny rozwój i wykorzystanie AI.

Matthias C. Kettemann

Matthias C. Kettemann
Matthias C. Kettemann © ITZR 2022

Międzynarodowe prawo internetu - to cel, który Matthias C. Kettemann stawia sobie w ramach projektu badawczego o tej samej nazwie w Instytucie Badań Internetu i Społeczeństwa im. Alexandra von Humboldta w Berlinie. Kettemann, który urodził się w austriackim Graz, jest pierwszym profesorem posiadającym uprawnienia do wykładania prawa internetu w obszarze niemieckojęzycznym. W swojej pracy analizuje, w jaki sposób prawo i cyberprzestrzeń oddziałują na siebie, jakie wyzwania stawia cyfryzacja i jak można przygotować społeczeństwo do cyfrowej przyszłości. Na zlecenie niemieckiej komisji UNESCO Kettemann przygotował ekspertyzę zatytułowaną „Zalecenie UNESCO w sprawie etyki sztucznej inteligencji. Warunki wdrożenia w Niemczech”. Jego opracowanie pomaga ministerstwom, władzom i innym odpowiedzialnym podmiotom w Niemczech we wdrażaniu „Zalecenia w sprawie etyki sztucznej inteligencji” przyjętego przez państwa członkowskie UNESCO pod koniec 2021 roku.

Gergana Baeva

Gergana Baeva
Gergana Baeva © Christoph Loeffler

Zautomatyzowane procesy i sztuczna inteligencja czynią nasze codzienne życie prostszym: ułatwiają postawienie diagnozy medycznej lub ją ulepszają, zwiększają wydajność procesów produkcyjnych lub polecają internautom interesujące treści. Gergana Baeva bada, co jest niezbędne do tego, by korzystanie z tej metody było bezpieczne, etyczne i godne zaufania. Pracuje w Centrum Wiarygodnej Sztucznej Inteligencji (ZVKI) w Berlinie, gdzie jest odpowiedzialna za certyfikację sztucznej inteligencji. Urodzona w Bułgarii naukowczyni z tytułem doktora nauk o komunikacji jest przekonana, że przejrzystość i jasna komunikacja są najważniejszymi przesłankami pozwalającymi na zdobycie większego zaufania ze strony użytkowników.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: