Przejdź do głównej zawartości

Te uczelnie zajmują czołowe miejsca w rankingach.

Innowacyjne, międzynarodowe, posiadające globalne powiązania: pięć czynników gwarantujących sukces niemieckim uniwersytetom

Johannes Göbel, 02.10.2018
Na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim studiują i prowadzą badania ludzie z 125 krajów.
Na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim studiują i prowadzą badania ludzie z 125 kraj © Peter Himsel/FU Berlin

Współpraca międzynarodowa i międzyuczelniana

300 z prawie 400 niemieckich uczelni współpracuje z uniwersytetami i instytucjami za granicą. Wiodącym w zakresie międzynarodowej współpracy międzyuczelnianej jest w Niemczech Uniwersytet w Getyndze: zawiązał on na całym świecie 630 partnerstw.

Niemieckie uczelnie przyciągają najznamienitszych badaczy

Jak mierzy się naukową siłę uczelni? Między innymi za pomocą tzw. rankingu Humboldta: wybierani przez Fundację Alexandra von Humboldta, zatrudniani okresowo naukowcy sami mogą sobie wybrać miejsce pracy. Zgodnie z rankingiem Humboldta 2017 za najbardziej atrakcyjny niemiecki uniwersytet z punktu widzenia wybitnych międzynarodowych naukowców i ich młodych pokoleń uważany jest Wolny Uniwersytet Berliński, w ślad za nim Uniwersytet Humboldtów w Berlinie i Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

Innowacyjne nauczanie na niemieckich uczelniach

Stowarzyszenie Fundatorów na rzecz Nauki Niemieckiej przyznaje nagrodę Ars legendi za wybitne osiągnięcia w nauczaniu akademickim. W 2018 roku otrzymała ją ekonomistka Evelyn Korn z Uniwersytetu w Marburgu, której studenci opiniują sobie nawzajem swoje eseje i dokonują ich przeróbek. W ten sposób uczą się stosować argumentację naukową w przekonujący sposób i mają bezpośredni wpływ na ocenę.

„Najbardziej zielona“ uczelnia w Niemczech

Kampus środowiskowy w Birkenfeld jako pierwsza niemiecka uczelnia znalazł się w pierwszej dziesiątce „najbardziej zielonych” uczelni na świecie. Ranking Uniwersytetu Indonezyjskiego ocenia infrastrukturę, energię i zmianę klimatu, zarządzanie odpadami, wodę, mobilność i kształcenie. W kategorii energii i zmiany klimatu kampus środowiskowy w Birkenfeld już po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce na świecie.

Kampus środowiskowy w Birkenfeld służy za wzór struktur zrównoważonych.
Kampus środowiskowy w Birkenfeld służy za wzór struktur zrównoważonych. © Linda Blatzek

Praktycznie ukierunkowane wyższe szkoły zawodowe

Niemiecki model wyższego szkolnictwa zawodowego cieszy się na arenie międzynarodowej dużą popularnością. Wysoki stopień ukierunkowania na praktykę charakteryzuje również odnoszące sukcesy projekty binarodowe, takie jak Niemiecko-Jordański Uniwersytet lub Szanghajsko-Hamburskie Kolegium. Wyższe szkoły zawodowe poszerzyły w ostatnich latach swoje oferty kształcenia. Wyższa Szkoła w Fuldzie otrzymała w 2017 roku uprawnienie do nadawania stopnia doktora, które dotychczas było przywilejem uniwersytetów.

© www.deutschland.de