Przejdź do głównej zawartości

Najbardziej poszukiwane zawody w Niemczech

Dobrze wykształceni specjaliści mają największe szanse na niemieckim rynku pracy. Oto dziesięć najbardziej poszukiwanych zawodów oraz cenne wskazówki dla cudzoziemców ubiegających się o pracę.

Janet Schayan, 17.09.2018
Wiele niemieckich przedsiębiorstw poszukuje inżynierów i techników
Wiele niemieckich przedsiębiorstw poszukuje inżynierów i techników © iStockphoto

Gospodarka niemiecka przeżywa okres intensywnego rozwoju i poszukuje pracowników, zwłaszcza w pewnych branżach. W latach 2012-2017 liczba zatrudnionych wzrosła rekordowo o 2,88 mln do 32,16 mln osób.

Dziesięć najbardziej poszukiwanych zawodów w Niemczech:

 1. Projektanci oprogramowania i programiści
 2. Elektronicy, elektrycy, instalatorzy elektryczni
 3. Pielęgniarki i pielęgniarze
 4. Konsultanci i analitycy w dziedzinie informatyki
 5. Specjaliści w dziedzinie ekonomii i zarządzania
 6. Pracownicy do obsługi i doradztwa klientom, także klientom kluczowym
 7. Pracownicy do pomocy przy produkcji
 8. Handlowcy, asystenci działu sprzedaży
 9. Pracownicy odpowiedzialni za sprzedaż i rozwój produktu
 10. Architekci, inżynierowie budowlani

Źródło: DEKRA Akademie 2018

Rząd niemiecki planuje wprowadzenie ustawy imigracyjnej dla specjalistów z zagranicy. Ułatwi ona znalezienie zatrudnienia w Niemczech osobom z zagranicy. Cudzoziemcy o wysokich kwalifikacjach już teraz mają duże szanse na dobrze płatne posady w Niemczech.

Najlepsze perspektywy przed specjalistami z zagranicy otwierają niżej wymienione branże i zawody:

 

Medycyna

W niemieckich szpitalach i gabinetach lekarskich brakuje około 5000 lekarzy. Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów medycznych uzyskany za granicą mogą od 2012 r. uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza w Niemczech. Dotyczy to zarówno lekarzy z państw UE, jak i spoza Europy. Dyplom taki musi zostać uznany za równoważny z dokumentem poświadczającym zdobycie wykształcenia lekarskiego w Niemczech.

Zawody inżynierskie

Szczególnym wzięciem cieszą się kierunki inżynierskie takie jak budowa maszyn i pojazdów, elektrotechnika, technika budowlana, informatyka i telekomunikacja.

MINT – matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i technika

Absolwenci wyższych uczelni z kierunków wchodzących w zakres wyżej wymienionych dziedzin mają bardzo duże szanse na uzyskanie pracy w przedsiębiorstwach prywatnych. Atrakcyjne miejsca pracy oferują im również wielkie instytuty badawcze imienia Maxa Plancka lub Fraunhofera.

Pracownicy wykwalifikowani

Osoby posiadające dyplom uzyskania kwalifikacji zawodowych mają w Niemczech duże szanse na zdobycie zatrudnienia. Dotyczy to również osób z krajów spoza Unii Europejskiej, jeśli tylko spełnione są poniższe warunki:

 • w danym zawodzie występuje brak pracowników wykwalifikowanych,
 • istnieje konkretna oferta pracy, 
 • wykształcenie zagraniczne jest równoważne z kwalifikacjami poświadczanymi dyplomem niemieckim. 

Szczególnie poszukiwani są obecnie wykwalifikowane pielęgniarki i pielęgniarze do domów starców i szpitali.

Cztery odsyłacze dla poszukujących pracę z zagranicy:

Osiem wskazówek, jak szukać pracy w Niemczech

Podstawowe informacje o możliwości pracy w Niemczech

Wiele informacji i danych kontaktowych można znaleźć na Make it in Germany

Informacje o uznaniu kwalifikacji zawodowych: Uznanie kwalifikacji w Niemczech

© www.deutschland.de