Wielka scena artystyczna

„Clean Water and Sanitation” są tematem 6. celu zrównoważonego rozwoju: dostępność i zrównoważone zarządzanie wodą i zapewnienie wszystkim higieny sanitarnej.
Czasami zaskakujące, czasem prowokacyjne: różnorodność sceny artystycznej w Niemczech można zobaczyć na wielu wystawach i w wielu muzeach w całym kraju.