Czego możemy nauczyć się od Francji?

Żywność to nie śmieci: petycja całkowicie zmieniła we Francji sposób traktowania żywności - Europa powinna pójść za jej przykładem.

Co z tego trafia na śmietnik? We Francji nic.
Co z tego trafia na śmietnik? We Francji nic. Getty Images / Denise Taylor

W przeszłości odpady z niektórych francuskich supermarketów były nawet traktowane środkiem chlorującym, zamieniając potencjalnie jadalne resztki w odpady toksyczne. Dziś wszystko, co jeszcze nadaje się do użytku, jest poddawane recyklingowi. Francuskie supermarkety są zobowiązane prawnie do nieodpłatnego przekazywania resztek na rzecz organizacji charytatywnych.

 „Nie możemy pozwolić na wyrzucanie jadalnej żywności, podczas gdy we Francji i innych krajach żyją ludzie cierpiący głód”, mówi francuski prawnik Arash Derambarsh. Przez lata obserwował, jak wiele supermarketów kilogramami wyrzuca jadalną żywność. Pod koniec 2014 roku Derambarsh postanowił położyć kres tej sytuacji. Ówczesny 35-letni radny miasta Courbevoie, gminy w północno-zachodniej części Paryża, przez sześć tygodni rozprowadzał wśród potrzebujących w mieście resztki towarów pochodzących tylko z jednego supermarketu. Akcja spotkała się z dużym uznaniem.

Dlatego Derambarsh wystosował w internecie petycję mającą na celu wprowadzenie oficjalnego zakazu tego obłędu wyrzucania produktów. Zaledwie cztery miesiące później francuskie Zgromadzenie Narodowe jednomyślnie przyjęło „Loi contre la gaspillage alimentaire”, ustawę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. Od 11 lutego 2016 roku supermarkety o powierzchni sklepowej ponad 400 metrów kwadratowych muszą w drodze darowizny przekazywać niesprzedaną żywność organizacjom charytatywnym i bankom żywności.

Nowa petycja na rzecz prawa europejskiego

To sukces: wartość darowizn żywności z supermarketów dla francuskich banków żywności zwiększyła się z 39 000 ton w 2015 roku do 113 000 ton w roku 2018. Wzrost o 23 procent. Ale zdarzają się jeszcze czarne owce, ponieważ grzywna wynosząca obecnie 10 000 euro, grozi tylko wtedy, gdy bezprawie zostanie wykryte i sprawa przekazana do sądu. Derambarsh oskarżył już kilku kierowników placówek o nielegalne wyrzucanie jedzenia. Pilnuje, by jego ustawa była przestrzegana. Wystosował również nową petycję w sprawie zaprzestania marnotrawienia żywności w całej Europie. „Europa ma 500 milionów mieszkańców”, mówi paryski prawnik, „a wśród nich jest 100 milionów, którzy nie mają dużo pieniędzy i głodują. To jest sprawa niecierpiąca zwłoki.”

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: