Historia Niemiec po 1945 r.

Deutsche Geschichte
Powstanie Rzeszy, wojny światowe, podział i zjednoczenie – droga Niemiec do jedności i wolności

Video

Burg Eltz

Historia Niemiec do 1945 roku

Od wczesnego średniowiecza przez epokę rozłamu w kościele i katastrofy XX wieku do powstania Republiki Federalnej Niemiec: Etapy historii Niemiec