Zwycięstwo nad demencją?

Niemcy stawiają na innowacje skokowe. Przedstawiamy cztery praktyczne pomysły. Część 4: Substancja czynna przeciwko chorobie Alzheimera.

Dieter Willbold i jego instalacja produkcyjna
Dieter Willbold i jego instalacja produkcyjna Forschungszentrum Jülich / Ralf-Uwe Limbach

Wraz z wiekiem u niektórych osób rozpoczyna się budzący niepokój proces. Niektóre białka w mózgu zlepiają się ze sobą i poprzez swoje złogi uszkadzają funkcjonowanie neuronów. Osoby dotknięte chorobą przez długi czas niczego nie zauważają, ale w pewnym momencie zaniki pamięci zaczynają się kumulować. W tym czasie tak zwana demencja typu Alzheimera jest już nie do zatrzymania, pamięć i zdolność orientacji nadal się pogarszają, aż w końcu pacjenci wymagają opieki. Jak dotąd nie ma skutecznego leku.

Biolog Dieter Willbold twierdzi, że wie, gdzie leży problem. Proces zbijania się w grudki na początku choroby nie jest jeszcze dobrze poznany, mówi. Wbrew panującej opinii, że tak zwane białka Abeta, których niewłaściwe zachowanie zapoczątkowuje chorobę, gromadzą się w mózgu na skutek spowolnionego procesu ich rozpadu, Willbold jest pewien: zbite białka mnożą się jak wirusy lub bakterie. Kto chce hamować produkcję Abety za pomocą leków – co jest obecnie przedmiotem badań – jest w błędzie. Celem musi być aktywne zapobieganie zbijaniu się toksycznych grudek.

Podobnie jak w przypadku bakterii i wirusów

Willbold, profesor biologii fizycznej na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie i dyrektor Instytutu Biochemii Strukturalnej w Centrum Badawczym w Jülich, pracuje nad tym od ponad 20 lat. Pomysł polega na tym, że substancja czynna stabilizuje białka Abeta i jest w stanie ponownie rozpuścić ich zlepki, zanim zaczną się one masowo rozmnażać jako tzw. priony. „Tak właśnie postępuje się z samoreplikującym się czynnikiem chorobotwórczym – próbuje się go zabić lub zniszczyć. Tak robimy z bakteriami i wirusami. I tak właśnie musimy postąpić z prionami” - mówi Willibold w podcaście Federalnej Agencji Innowacji Skokowych (SPRIND).

Sprawdza się to już bardzo dobrze w probówce i w doświadczeniach na zwierzętach, a I faza badania klinicznego na zdrowych ochotnikach, koncentrującego się na bezpieczeństwie i tolerancji substancji czynnej, została pomyślnie zakończona na początku 2019 roku. Dzięki wsparciu SPRIND Willbold i jego założona w 2017 roku firma „Priavoid” przygotowują obecnie II fazę badań, mających na celu wykazanie skuteczności u pacjentów z chorobą Alzheimera, których rozpoczęcie planowane jest na początek 2023 roku.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: