Pomyślny początek kariery zawodowej

Rozpoczynasz życie w Niemczech. Podajemy wszystkie ważne kontakty, a Diana i Elisabet powiedzą Ci, co jest ważne.

Tym, którzy są dobrze połączeni w sieć, łatwiej będzie zaklimatyzować się w nowym kraju.
contrastwerkstatt/stock.adobe.com

Chcesz odważyć się na coś nowego i zacząć działać w Europie? Więc teraz masz szansę. Unia Europejska (UE) czyni wiele, aby Europejczycy mogli pracować również w innych krajach UE. Wspierane są również osoby pochodzące z krajów nienależących do UE, o ile dysponują poszukiwanymi kwalifikacjami. Prezentujemy najważniejsze portale internetowe dla każdego, kto chce osiedlić się w Niemczech lub w innym kraju UE. Ponadto Youtuberki Diana i Elisabet, opowiadają z własnego doświadczenia, jak wygląda udany start w Niemczech.

Pierwszy punkt kontaktowy to Portal Imigracyjny UE. Niniejsza strona internetowa UE zawiera prawnie obowiązujące i aktualne informacje dla każdego, kto chce przeprowadzić się w obrębie Europy lub przenieść się do Europy w celu podjęcia pracy lub studiów.

EURES jest Europejskim Portalem Mobilności Zawodowej i oznacza „Europejskie Służby Zatrudnienia”. Znajdziesz tam oferty pracy dla specjalistów, ale także miejsca staży i programy kształcenia zawodowego dla młodych ludzi w całej Europie. Ciekawe są również opinie osób, które już mieszkają za granicą. Możesz uzyskać informacje o warunkach życia i pracy w państwach członkowskich UE, dotyczące na przykład ubezpieczenia i podatków. Jeśli masz konkretne pytania, możesz nawet porozmawiać z konsultantem z EURES za pośrednictwem chatu.

Niemcy mogą być czasem zaskakujące - ale kilka dobrych wskazówek ułatwi Ci start. Diana jest Kanadyjką i Kolumbijką i wspomina, jak to było, kiedy przeprowadziła się do Niemiec. Zdradzi Ci też, w jaki sposób można się szybko zadomowić.

Szybkie wsparcie oferuje portal rządu federalnego Niemiec Make it in Germany. Tam znajdziesz oferty pracy i informacje w 15 językach, które ułatwiają Ci start w Niemczech. Eksperci odpowiadają na pytania za pośrednictwem infolinii, czatu lub poczty elektronicznej.

Jakie kwalifikacje są poszukiwane w którym kraju? Również tę kwestię bada UE. Raporty Skill Forecast Country Reports pokazują przyszłe trendy na rynkach pracy wszystkich państw członkowskich UE. Na przykład z prognozy dla Niemiec dowiadujemy się, że do 2030 roku trzeba będzie obsadzić 27 000 000 miejsc pracy, z czego większość z nich przeznaczona jest dla specjalistów o średnich i wysokich kwalifikacjach. Potrzebny jest nowy personel przede wszystkim w administracji, w branży handlowej i w sektorze usług.

Elisabet ma dla Ciebie siedem wskazówek dotyczących udanego startu zawodowego w Niemczech. Hiszpanka mieszka w Niemczech i w filmie wideo odpowiada dla Ciebie na pytania, takie jak: Czy naprawdę muszę znać język niemiecki? Jak poznać niemiecką kulturę? Jak zrobić pierwszy krok w zawodowe życie?

UE dostarcza w Internecie również zwięzłych informacji na temat praw pobytu. Możesz poprzez kliknięcie wybrać sytuację, która dotyczy Ciebie i dowiedzieć się na przykład, czy masz prawo do świadczeń socjalnych na wypadek utraty przez Ciebie kiedykolwiek pracy.

Prawo do swobodnego przemieszczania się ma zastosowanie do wszystkich obywateli UE, tzn. każdy obywatel UE posiadający ważny dowód tożsamości może przebywać w innym państwie UE bez rejestracji przez okres do trzech miesięcy. Po upływie tego okresu w większości krajów UE należy zameldować się w miejscu zamieszkania.

Ważnym narzędziem służącym do składania wniosków w UE jest Europass, znormalizowane CV, które każdy może stworzyć za pomocą edytora online. Europass składa się z klasycznego życiorysu, informacji o znajomości języków i poprzednich pobytach za granicą, a także dokumentów wyjaśniających specyficzne dla danego kraju certyfikaty oraz zawierających wykaz treści kształcenia lub osiągnięć akademickich w celu zapewnienia lepszej porównywalności w skali międzynarodowej.

Tutaj zebraliśmy jeszcze wiele innych dobrych wskazówek, które ułatwią Ci wejście na niemiecki rynek pracy.

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: