Przejdź do głównej zawartości

Niemieckie zaangażowanie na rzecz demokracji

Wolność polityczna nie wszędzie jest czymś oczywistym. Dlatego też Niemcy wspierają demokrację na całym świecie. Cztery przykłady.

Maren van Treel, 04.06.2022
Niemcy wspierają demokrację na całym świecie.
Niemcy wspierają demokrację na całym świecie. © Rawpixel.com - stock.adobe.com

Demokracja charakteryzuje się czymś więcej niż tylko wolnymi i uczciwymi wyborami. Obejmuje ona również podział i kontrolę władzy, praworządność, system wielopartyjny, wolność słowa i prasy oraz poszanowanie praw człowieka. Niemcy, wraz z partnerami lokalnymi i międzynarodowymi, angażują się na rzecz demokracji na całym świecie.

Armenia: wzmacnianie niezależnego dziennikarstwa

Dziennikarstwo oparte na faktach umożliwia kontrolę władzy i przeciwdziała fake newsom. Dlatego też Akademia Deutsche Welle (DW Akademie) w Armenii od 2020 roku współpracuje z różnymi partnerami w celu zwiększenia profesjonalizmu niezależnych mediów w Armenii. Partnerzy zapewniają tam m.in. szkolenia, sprzęt i dotacje. Projekt nosi tytuł „Europejski Instrument Medialny w Armenii – Budowanie Trwałych i Profesjonalnych Mediów” i jest finansowany przez UE i niemieckie Ministerstwo Rozwoju (BMZ).

Uganda i Pakistan: zapewnienie głosu mniejszościom  

Jak wygląda sytuacja uchodźców z Sudanu Południowego w Ugandzie? Mogli opowiedzieć o tym sami w kilku rozmowach z politykami i urzędnikami w Ugandzie. Rozmowy zostały zorganizowane, nagrane i wyemitowane przez rozgłośnie radiowe w kraju przy wsparciu Akademii DW. 

W Pakistanie Akademia DW przeszkoliła pracowników mediów w zakresie różnorodności i dyskryminacji w sprawozdawczości. Dziennikarze zostali uwrażliwieni na kwestie kobiet, mniejszości religijnych, osób transpłciowych i niepełnosprawnych.

Na całym świecie: propagowanie praw człowieka

Od 2003 roku Bundestag prowadzi kampanię „Parlamentarzyści chronią parlamentarzystów”. Niemieccy parlamentarzyści patronują zagrożonym kolegom oraz zagrożonym lub uwięzionym obrońcom praw człowieka za granicą i w ten sposób ich wspierają. Posłowie mogą w tym celu wykorzystać np. swoją międzynarodową sieć kontaktów. W obecnym 20. niemieckim Bundestagu takiego patronatu podejmuje się 78 z 736 posłów.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: