Przejdź do głównej zawartości

Wsparcie w nowym starcie

W jaki sposób program „Perspektive Heimat” („Perspektywa Ojczyzna”) towarzyszy ludziom, którzy szukają nowych możliwości w swoim kraju pochodzenia. Pięć pytań i odpowiedzi.

19.11.2020
Dorisa Lala, konsultantka w Niemieckim Centrum Informacji o Migracji, Kształceniu i Karierze Zawodowej (DIMAK) w Albanii
Dorisa Lala, konsultantka w DIMAK w Albanii © DIMAK

Czym jest „Perspektive Heimat”?

„Perspektive Heimat” („Perspektywa Ojczyzna”) to program Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). Jest on skierowany do migrantów, którzy nie mogą pozostać w Niemczech na stałe lub którzy chcą dobrowolnie powrócić do kraju pochodzenia. Ponadto program wspiera tych, którzy szukają nowych perspektyw bezpośrednio w swoim kraju. Stwarza to alternatywę wobec nielegalnej migracji.

Jakie wyzwania stoją przed osobami powracającymi?

Muszą oni wrócić na ścieżkę kariery zawodowej i to często w krajach o trudnych rynkach pracy. Jednocześnie muszą zazwyczaj całkowicie odbudować swoją sieć społeczną. Wielu boryka się również z obciążeniem psychologicznym i stygmatyzacją związaną z powrotem do domu.

W jaki sposób „Perspektive Heimat” może ich wspierać?

Program oferuje im indywidualne doradztwo w zakresie edukacji, szkoleń i możliwości zatrudnienia. Zapewnia również wsparcie w kwestiach praktycznych, takich jak zakwaterowanie, opieka zdrowotna i uczęszczanie do szkoły w przypadku dzieci. Program zapewnia również wsparcie psychosocjalne.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

W jaki sposób ludzie uzyskują dostęp do programu?

Najlepiej już w Niemczech, za pośrednictwem ośrodków doradztwa w zakresie powrotów. W ten sposób ludzie mogą konkretnie przygotować się do powrotu i reintegracji, na przykład poprzez dalsze szkolenia lub planowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Które kraje partnerskie są zaangażowane?

Program współpracuje obecnie z 13 krajami partnerskimi: Afganistanem, Egiptem, Albanią, Gambią, Ghaną, Irakiem, Kosowem, Marokiem, Nigerią, Pakistanem, Senegalem, Serbią i Tunezją. W większości krajów istnieją centra doradcze, które w imieniu Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) prowadzi Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Stanowią one trzon programu i są ważnym punktem kontaktowym dla osób powracających i miejscowej ludności. 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: