Przejdź do głównej zawartości

Plany nowego rządu

SPD, Zieloni i FDP chcą wspólnie utworzyć nowy rząd w Niemczech. Tutaj dowiesz się o ich najważniejszych planach.

25.11.2021
Koalicjanci z przyszłym kanclerzem Olafem Scholzem
Koalicjanci z przyszłym kanclerzem Olafem Scholzem © pa/dpa

 

SPD, Zieloni i FDP chcą utworzyć nowy rząd w Niemczech. Kanclerzem federalnym ma zostać Olaf Scholz. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, nowy rząd opiera się na sprawdzonych filarach: przywiązaniu do Europy, przyjaźni z Francją, partnerstwie z USA oraz zaangażowaniu na rzecz pokoju i porozumienia na świecie. To wielostronne podejście zakłada również wzmocnienie Organizacji Narodów Zjednoczonych pod względem politycznym, finansowym i personalnym.

Oto przegląd najważniejszych projektów z zakresu polityki wewnętrznej, które sojusz rządowy ujął w haśle „Odważ się na więcej postępu”:

  • Koalicja rządowa określa walkę z pandemią koronawirusa jako „zadanie centralne”. W tym celu ma zostać powołany stały zespół kryzysowy na szczeblu federacji i krajów związkowych oraz stały sztab ekspertów w Urzędzie Kanclerskim.
  • Walka ze zmianami klimatycznymi jest głównym przedmiotem prac nowego rządu. Do 2030 roku Niemcy mają uzyskiwać 80 procent energii elektrycznej z energii odnawialnych, podczas gdy dotychczas planowano 65 procent. Stopniowe wycofywanie węgla ma zostać przyspieszone. Wszystkie procedury planistyczne związane z budową sieci energetycznych, turbin wiatrowych i infrastruktury ulegną znacznemu przyspieszeniu. Ministerstwo Gospodarki stanie się również Ministerstwem Klimatu.
  • Płaca minimalna w Niemczech ma wzrosnąć do 12 euro za godzinę. Obecnie jest to 9,60 euro. Podwyżka będzie dotyczyć 10 milionów osób.
  • Wszyscy absolwenci szkół będą mieli zagwarantowane miejsce kształcenia zawodowego. Pomoc finansowa na kształcenie zawodowe, tzw. Bafög, zostanie zreformowana.
  • Wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Bundestagu i Parlamentu Europejskiego ma zostać obniżony do 16 lat. Do tej pory wynosił on 18 lat.
  • Aby mieszkania w Niemczech nie drożały, co roku ma być budowanych 400 000 mieszkań. Jedna czwarta będzie dotowana ze środków publicznych i wynajmowana po korzystnych cenach. Hamulec czynszowy, który ogranicza wysokość czynszów w ramach lokalnych ram porównawczych, ma być dalej stosowany.
  • Uchodźcy powinni mieć w przyszłości możliwość łatwiejszego sprowadzania swoich krewnych do Niemiec. Procedura łączenia rodzin dla tej grupy ma zostać uproszczona.
  • Poziom emerytur ma pozostać stabilny. Obecnie wynosi on 48 procent. Opisuje on wysokość emerytury po 45 latach opłacania składek w odniesieniu do przeciętnego dochodu. W Niemczech emerytury były do tej pory finansowane poprzez repartycyjny system składek i dotacji państwowych. W przyszłości ubezpieczenia emerytalne mają być w niewielkim stopniu finansowane również z inwestycji na rynku kapitałowym.
  • Badania i rozwój otrzymają lepsze finansowanie. Udział wydatków w produkcie krajowym brutto ma wzrosnąć z ok. 3,2 procent (110 mld euro) do 3,5 procent.
  • W przyszłości różne świadczenia publiczne na rzecz dzieci mają zostać połączone w jeden podstawowy system zasiłków na dzieci. Prawa dziecka zostaną włączone do Ustawy Zasadniczej.

© www.deutschland.de