Przejdź do głównej zawartości

Kobiety na rzecz pokoju

Jaki wkład wnoszą kobiety w przezwyciężanie konfliktów i jak Niemcy je wspierają. Cztery pytania i odpowiedzi.

Gunda Achterhold, 09.12.2020
Obecnie wiele kobiet na Białorusi walczy o demokrację.
Obecnie wiele kobiet na Białorusi walczy o demokrację. © dpa

Jaką rolę odgrywają kobiety w konfliktach?

Przez długi czas kobiety były postrzegane głównie jako ofiary. Tymczasem na wielu obszarach kryzysowych wykonują one ważną pracę: kobiety negocjują z milicją, tworzą strefy chronione i udostępniają korytarze humanitarne. Na przykład pokojowa rewolucja w Sudanie nie byłaby możliwa bez odważnego protestu kobiet, które dzień po dniu wychodziły na ulice. Obecnie wiele kobiet na Białorusi walczy o demokrację. W związku z tym Niemcy podczas swojego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa 2019/2020 angażują się w realizację programu „Kobiety, pokój, bezpieczeństwo”.

Co zawiera agenda?

Przyjmując odpowiednią rezolucję 20 lat temu, Rada Bezpieczeństwa ONZ jasno stwierdziła, że udział kobiet w tworzeniu i utrzymywaniu pokoju jest absolutnie niezbędny. Od tego czasu bezpieczeństwo i zapobieganie konfliktom jest rozumiane jako prawa kobiet, a tym samym prawa człowieka. Z okazji rocznicy uchwalenia rezolucji opublikowano badania na temat postrzegania niemieckiego zaangażowania.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Również dziś kobiety zdecydowanie zbyt rzadko uczestniczą w formalnych negocjacjach pokojowych, choć badania pokazują, że ich udział zwiększa szanse na sukces. Dlatego też Niemcy wspierają udział kobiet w procesach politycznych między innymi poprzez Fundusz na rzecz Pokoju i Pomocy Humanitarnej dla Kobiet (WPHF). Wraz z partnerami takimi jak „medica mondiale” czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) rząd niemiecki przyczynia się do wsparcia medycznego i psychosocjalnego dla kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej. Ponadto Niemcy zaangażowane są jako współinicjator Afrykańskiej Sieci Kobiet Liderek (AWLN).

Jak same kobiety oceniają sytuację?

Wirtualna wystawa Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Nie ma pokoju bez kobiet” daje działaczkom głos. Również dossier Fundacji im. Heinricha Bölla przedstawia kobiety angażujące się na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Ich historie w imponujący sposób pokazują, co jest możliwe. I jak wiele jeszcze trzeba zrobić.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: