Wzmacnianie pozycji kobiet

Nie tylko w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Niemcy opowiadają się za równym udziałem kobiet. Trzy przykłady.

Niemcy angażują się na rzecz praw kobiet na całym świecie.
Niemcy angażują się na rzecz praw kobiet na całym świecie. dpa

Kobiety stanowią prawie 50 procent ludności świata. Niemniej jednak w wielu krajach nie mają one takich samych praw jak mężczyźni. W związku z tym Niemcy angażują się na rzecz równych praw i lepszej ochrony kobiet.

Wspieranie kobiet poprzez współpracę na rzecz rozwoju

Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) promuje prawa kobiet i sprawiedliwość płci w wielu projektach krajowych. Spektrum sięga od ośrodków medycznych dla matek i niemowląt w Kongu po promocję specjalistów ds. energii odnawialnej w Meksyku i programy mające na celu wzmocnienie kobiet na stanowiskach kierowniczych na Bliskim Wschodzie.

Wzmocnienie praw kobiet w Afganistanie

Od 2002 roku niemiecka organizacja pozarządowa Medica Mondiale jako jedyna organizacja w Afganistanie oferuje poradnictwo psychospołeczne kobietom, które padły ofiarą przemocy seksualnej. W ośrodkach doradczych Medica Mondiale w Kabulu, Heracie i Mazar-i-Sharif mogą one pokonać swoje traumy i poznać swoje prawa. Wiele afgańskich kobiet nie zna swoich praw, a prawo chroniące je jest rzadko stosowane. Medica Afghanistan chce to zmienić.

Włączenie kobiet w politykę bezpieczeństwa

Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” to priorytet, który Niemcy wyznaczyły sobie podczas dwuletniego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Równość, uczestnictwo i ochrona kobiet mają być zakotwiczone w założeniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Niemiec przyjęła w kwietniu 2019 roku rezolucję przeciwko przemocy seksualnej na obszarach dotkniętych kryzysem. Ponadto Niemcy popierają udział kobiet wśród żołnierzy „niebieskich hełmów” w celu utrzymania pokoju.

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: