Przejdź do głównej zawartości

Na rzecz zrównoważonej sieci kontaktów

W jaki sposób niemiecka prezydencja Rady UE napędza cyfryzację Europy i jakie strategie cyfrowe pomogą Europie wyjść z kryzysu. Trzy pytania, trzy odpowiedzi.

Johannes Göbel, 14.07.2020
Kabel światłowodowy: sieć cyfrowa ma wiele aspektów.
Kabel światłowodowy: sieć cyfrowa ma wiele aspektów. © dpa

Dlaczego cyfryzacja jest ważnym tematem niemieckiej prezydencji w Radzie UE?

„Chcemy przyspieszyć cyfryzację gospodarki i społeczeństwa” - tak sformułowała cel kanclerz Niemiec Angela Merkel na początku niemieckiej prezydencji w Radzie UE, której program stawia na „cyfrową suwerenność jako wiodącą zasadę europejskiej polityki cyfrowej”. Dziedziny innowacji, takie jak Sztuczna Inteligencja (SI) i technologia kwantowa mają na celu „zwiększenie naszego dobrobytu, ochronę naszego bezpieczeństwa i zachowanie naszych wartości w warunkach uczciwej konkurencji”. W odniesieniu do ochrony danych zostało to już stwierdzone w przyjętej pod koniec 2018 r. strategii rządu niemieckiego w sprawie SI: „Europa musi nie tylko wykorzystywać swoje osiągnięcia technologiczne i siłę rynkową, ale również aktywnie reprezentować swoje wartości, aby pomóc w kształtowaniu międzynarodowych zasad i ustalaniu standardów w UE.

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Co oznacza cyfryzacja w obliczu pandemii koronawirusa?

Ograniczenia w podróżowaniu i wymagania dotyczące zachowania odległości uwydatniły wartość sieci cyfrowej. Aby zapewnić takiej sieci miejsce w sposób przyszłościowy i bezpieczny, Niemcy i Francja wraz z innymi europejskimi partnerami przedstawiły propozycje dotyczące infrastruktury danych GAIA-X. W europejskim ekosystemie cyfrowym dane i usługi mają być wspólnie udostępniane, gromadzone i przekazywane w duchu zaufania.

Jak w sposób cyfrowy można przezwyciężyć obecny kryzys gospodarczy?

W programie niemieckiej prezydencji w Radzie UE podkreślono: „Dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny, również w obszarze cyfrowym, jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia konkurencyjności UE i ożywienia jej gospodarki po kryzysie koronawirusowym.” Chodzi tu o coś więcej niż tylko szybkie tworzenie sieci: poszukuje się lepszych przepisów dotyczących odpowiedzialności i bezpieczeństwa w odniesieniu do cyfrowych rynków i usług. Ochrona konsumentów jest dla Niemiec tak samo ważna jak wymogi dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów w technologiach cyfrowych – tak, aby przemiana cyfrowa mogła odbywać się w sposób zrównoważony również w gospodarce.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: