Przejdź do głównej zawartości

Zbawcy klimatu z ONZ

UNFCCC jest największym sekretariatem ONZ w Bonn. Jego misja to nic innego jak powstrzymanie zmian klimatycznych.

21.06.2021
Patricia Espinosa, sekretarz wykonawcza UNFCCC
Patricia Espinosa, sekretarz wykonawcza UNFCCC © UNFCCC

„To miasto stało się światową stolicą ochrony klimatu”, powiedział niegdyś obecny prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier o niemieckim mieście ONZ Bonn. Wynika to głównie z faktu, że od 1996 roku Bonn jest siedzibą Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw zmian klimatu (UNFCCC/ Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu).

„Nie sądzę, aby istniał jakikolwiek sposób na osiągnięcie celów polityki klimatycznej bez uwzględnienia celów zrównoważonego rozwoju. Tak samo działa to w drugą stronę. W tym procesie pragniemy współpracować na zasadzie partnerstwa ze wszystkimi graczami.”
Patricia Espinosa, sekretarz wykonawcza UNFCCC

Zachowanie pamięci za pomocą sztuki na budynkach: termometr w siedzibie UNFCCC
Zachowanie pamięci za pomocą sztuki na budynkach: termometr w siedzibie UNFCCC © picture alliance

Zatrudniając około 450 pracowników, UNFCCC jest największą agencją ONZ w Bonn. Sekretariat ds. klimatu ma za zadanie ograniczyć stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze do poziomów określonych w Protokole z Kioto i na szczycie klimatycznym w Paryżu.

„Świat bardzo uważnie przygląda się naszej pracy, również podczas tej pandemii. Nie okłamujmy się, zmiany klimatyczne nie robią przerwy. Mamy przytłaczające dowody na zmiany klimatyczne. Jest to nadal największe wyzwanie dla tego pokolenia, nawet teraz, gdy zmagamy się z następstwami pandemii. Opracowano szczepionki przeciwko Covid, które mają nam pomóc w walce z pandemią, ale nie ma, niestety, szczepionek przeciwko zmianom klimatu. UNFCCC powierzono odpowiedzialność za kierowanie i wspieranie globalnych wysiłków podejmowanych w związku z tym niezwykłym wyzwaniem.”
Patricia Espinosa

Sekretariat wspiera również państwa i instytucje w opracowywaniu technologii służących ochronie przed skutkami zmian klimatycznych.

„Zbyt często ludzie, którzy są szczególnie dotknięci (...) mają najbardziej ograniczone możliwości, aby odpowiednio zareagować na zmiany klimatu. (...) Musimy zgromadzić jak najwięcej głosów, aby rozmawiać o zmianach klimatycznych: w celu realizowania tego, co nazywamy multilateralizmem inkluzywnym.”
Patricia Espinosa

Od 2016 roku sekretarzem wykonawczym UNFCCC jest meksykańska dyplomatka Patricia Espinosa Cantellano. Wcześniej pełniła m.in. funkcję ambasadora Meksyku w Niemczech i ministra spraw zagranicznych. Pod jej kierownictwem UNFCCC opowiada się za silniejszą ochroną klimatu we wszystkich częściach społeczeństwa, w tym w miastach, regionach, sektorze prywatnym i biznesie inwestycyjnym.

„To, czego chcemy, jest zawsze drugorzędne w stosunku do tego, co jest konieczne. I niezbędna jest jedna rzecz, która nie uległa zmianie: potrzeba stałego i konsekwentnego postępu oraz utrzymania i realizacji zobowiązań, które podjęliśmy w porozumieniu paryskim.”
Patricia Espinosa

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: