Przejdź do głównej zawartości

Kampania wyborcza to praca zespołowa

Wybory w Niemczech – co dzieje się za kulisami kampanii wyborczej? Wywiad z szefem kampanii Clemensem Buhrem

Rozmawiała: Maren van Treel, 05.09.2021
Kampania wyborcza w Niemczech: plakaty na ulicy w Heidelbergu
Kampania wyborcza w Niemczech: plakaty na ulicy w Heidelbergu © picture alliance / Daniel Kubirski

Proszę Pana, jakie są zadania sztabu wyborczego?
Mamy wiele zadań, np. praca w mediach społecznościowych, projektowanie strony internetowej, praca w zakresie „public relations”, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz zarządzanie terminami i finansami. Ale tradycyjnie rozwieszaliśmy również plakaty wyborcze. Rozdzielamy zadania w zależności od umiejętności, preferencji i budżetu czasowego, ponieważ nasz 40-osobowy zespół pracuje na zasadzie wolontariatu. Każda akcja wyborcza jest organizowana przez grupy składające się z dwóch do trzech osób.

Kto pracuje w Pana zespole?
Jesteśmy ogromnie zróżnicowani pod względem bardzo różnych kryteriów. Celem było zintegrowanie w zespole różnych osób, a tym samym różnych perspektyw, zarówno pod względem płci, seksualności, wieku, jak i pochodzenia zawodowego i rodzinnego. Członkami zespołu są np. górnicy, rzemieślnicy, twórcy mediów, ale także uczniowie, studenci i stażyści.

Największym wyzwaniem jest pandemia koronawirusa.
Clemens Buhr, szef kampanii wyborczej

Jakie jest Pana największe wyzwanie?
Największym wyzwaniem jest pandemia koronawirusa, ponieważ musimy wprowadzić planowanie do czegoś, czego w rzeczywistości nie da się zaplanować. Ponadto nasz kandydat jest bardzo młody, ma 23 lata, a nie wszyscy traktują młodego człowieka w polityce poważnie. Dlatego staramy się uwidocznić jego kompetencje. Dla mnie osobiście wyzwaniem jest samo zasypianie, ponieważ w czasie kampanii wyborczej żyje się nieustannie pod napięciem.

Clemens Buhr kieruje zespołem 40 wolontariuszek i wolontariuszy.
Clemens Buhr kieruje zespołem 40 wolontariuszek i wolontariuszy. © Clemens Buhr

Ma Pan 22 lata. Jak to się stało, że w tak młodym wieku został Pan szefem kampanii?
Dzięki rozmowie z Aaronem Spielmannsem. Rozmawialiśmy o jego założeniach politycznych, a ja przedstawiłem mu swoje pomysły. Wtedy zaproponował mi udział w prowadzeniu kampanii. Jestem mu bardzo wdzięczny za zaufanie.

Co wyróżnia kampanię wyborczą w 2021 roku?
Kampania wyborcza w 2021 roku jest pod wieloma względami wyjątkowa. Urzędująca obecnie Angela Merkel nie będzie ponownie kandydować. Ale teraz jest trzech kandydatów na kanclerza, a nie jak dotychczas dwóch. Również pandemia ma wpływ na kształt tej kampanii wyborczej. Ponieważ odbywa się ona również w dużej mierze w mediach społecznościowych i na platformach cyfrowych, cechuje ją wysokie tempo. Media społecznościowe są dla wielu osób źródłem informacji. Poza tym kampania wyborcza jest bardzo zmienna, zwłaszcza jeśli chodzi o notowania kandydatów w sondażach. Wiele kwestii jest jeszcze otwartych. Jako obywatelki i obywatele możemy teraz zdecydować, jak dobrze Niemcy będą przygotowane na przyszłe wyzwania. To wspaniałe, że jako szef kampanii mogę pomóc w kształtowaniu tego przełomowego momentu.

 


Clemens Buhr (22) studiuje nauki polityczne na Uniwersytecie w Mannheim. Wraz z 40-osobowym zespołem pracuje jako wolontariusz w kampanii wyborczej kandydata SPD Aarona Spielmannsa.

Dowiedz się więcej o niemieckim krajobrazie partyjnym w naszym wydaniu specjalnym dotyczącym wyborów do Bundestagu.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: