Przejdź do głównej zawartości

Te tematy szkolne są w Niemczech przedmiotem sporów

Zalety i wady pisma ręcznego, ocen i pracy domowej – drażliwe tematy dla uczniów, nauczycieli i rodziców

 

Christina Rath, 14.05.2019
Pisanie ręczne czy pisanie na klawiaturze? Debata w niemieckich szkołach.
Pisanie ręczne czy pisanie na klawiaturze? Debata w niemieckich szkołach. © dpa; pixabay

Zniesienie pisma ręcznego

Za: Życie codzienne staje się coraz bardziej cyfrowe, rzadko musimy pisać ręcznie. Finlandia zniosła już pismo ręczne w szkołach. Uczniowie, którzy piszą swoje teksty na klawiaturze, mogą lepiej skoncentrować się na treści i nie tracą czasu na ćwiczenie pisania ręcznego - mówią zwolennicy. Autokorekta pomaga w pisowni. Przecież nauczyciel odnosi korzyści z jednolitego kroju pisma, a uczniowie piszący „jak kura pazurem” nie są traktowani gorzej podczas oceniania.

Przeciw: Pisanie ręczne jest dobrem kulturowym, z którego nie można lekkomyślnie zrezygnować, argumentują przeciwnicy. Pismo ręczne jest wyrazem osobowości. Prowadzenie linii podczas pisania wspiera rozwój umiejętności motorycznych. Dodatkowo, sekwencje ruchowe podczas pisania sprawiają, że uczniowie zmysłowo przyswajają treści i lepiej ją zapamiętują.

Stopnie szkolne

Za: Stopnie szkolne dają orientację. Każdy uczeń może porównać swoje osiągnięcia z osiągnięciami innych uczniów. Dobre oceny powinny zachęcać uczniów do kontynuowania nauki, słabe oceny mają sprawić, że będą oni dokładać większych starań. Dzieci muszą również nauczyć się radzenia sobie z niepowodzeniami. Rodzice mogą odczytać z ocen, czy ich dziecko robi duże postępy w szkole, czy też potrzebuje korepetycji.

Przeciw: Przeciwnicy uważają, że stopnie szkolne są niesprawiedliwe i nieobiektywne, ponieważ zależą one od danego nauczyciela, czyli od jego codziennej formy i stopnia sympatii do ucznia. System nagród i kar wywiera niepotrzebną presję na uczniów. Regularne dyskusje pomiędzy nauczycielami i uczniami na temat postępów w nauce i osiągniętego poziomu wiedzy są lepsze.

Praca domowa

Za: Praca domowa służy utrwaleniu w domu materiału przerobionego w szkole. Słownictwa, na przykład, można nauczyć się tylko poprzez powtarzanie. Uczniowie uczą się poczucia obowiązku, samodzielnej pracy i zarządzania czasem. Może to być wspierane za pomocą planów tygodniowych. Tutaj nauczyciel zadaje w poniedziałki zadania, które uczeń musi wykonać w ciągu tygodnia.

Przeciw: Po długim dniu w szkole uczniowie potrzebują wolnego czasu na zajęcia sportowe i spotkania z przyjaciółmi, a praca domowa powoduje większy stres. Uczniowie pochodzący z niewykształconych warstw społeczeństwa znajdują się w gorszej sytuacji w porównaniu z uczniami, których wspierają rodzice lub których stać na korepetycje. Rozwiązywanie zadań powinno być włączone do lekcji, ponieważ nauczyciele mogą tu służyć pomocą.

Reforma G8

Za: W przeszłości uczniowie w Niemczech spędzali dziewięć lat w gimnazjum (G9), zanim reforma G8 nie skróciła tej fazy do ośmiu lat. Programy nauczania zostały dopracowane tak, aby uniknąć obciążania uczniów bezużyteczną wiedzą. Mogą zrobić maturę o rok szybciej i tym samym wcześniej rozpocząć karierę zawodową. To sprawia, że są oni konkurencyjni w skali międzynarodowej i zyskują więcej możliwości na rynku pracy. Rok, który zyskują, daje im również czas wolny na rozwój osobisty.

Przeciw: G8 jest modelem zorientowanym na wydajność. Wielu uczniów narzeka na duże obciążenie związane z nauką. Presja jest duża, nie ma czasu na praktykę i pogłębienie materiału przerobionego w szkole. Dni szkolne są dłuższe, prywatne zainteresowania schodzą na dalszy plan. W przypadku G9 maturzyści są zazwyczaj pełnoletni, a w przypadku G8 wielu nieletnich rozpoczyna życie (studenckie).

© www.deutschland.de

 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: