Przejdź do głównej zawartości

Jak działa niemiecki system szkolnictwa?

Czy szkoły są odpłatne? Dlaczego panuje obowiązek szkolny? Wyjaśniamy osobliwości niemieckiego systemu szkolnictwa.

Martina Schüttler-Hansper, 19.11.2018
Szkolny rożek obfitości wypełniony prezentami to zwyczaj obchodzony z okazji pierwszego dnia szkoły.
Szkolny rożek obfitości wypełniony prezentami to zwyczaj obchodzony z okazji pierwszego dnia szkoły. © iStockphoto

Inaczej niż w krajach, w których panuje wyłącznie obowiązek edukacyjny, rodzice w Niemczech nie mogą nauczać dzieci w domu. Dzieci objęte są tutaj ogólnym obowiązkiem szkolnym, którego podłoże stanowi funkcja wychowawcza państwa. Z reguły dzieci przyjmowane są do szkoły w wieku sześciu lat i uczęszczają do niej co najmniej przez okres dziewięciu lat.

Jak wygląda struktura systemu szkolnictwa w Niemczech?

Przez pierwsze cztery lata dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej. W czwartej klasie podejmowana jest decyzja odnośnie sposobu kontynuowania ścieżki edukacyjnej. System szkół ponadpodstawowych dzieli się na szkoły główne (Hauptschulen), szkoły realne (Realschulen) i średnie szkoły ogólnokształcące (Gymnasien).

Po ukończeniu 9 klasy szkoły głównej uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły głównej (Hauptschulabschluss), a po ukończeniu 10 klasy szkoły realnej świadectwo ukończenia szkoły realnej (Realschulabschluss).  Następnie młodzież ma możliwość rozpoczęcia kształcenia zawodowego lub kontynuowania nauki w szkole. Średnia szkoła ogólnokształcąca kończy się po 12 lub 13 klasie maturą, która uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Czy szkoły w Niemczech pobierają opłaty?

Szkoły publiczne w Niemczech, reprezentujące wysoki poziom kształcenia, nie podlegają opłatom i są finansowane z podatków. Około dziewięciu procent uczniów uczęszcza do szkół prywatnych, które pobierają czesne.

Kto jest odpowiedzialny za szkolnictwo?

W kwestii organizacji szkolnictwo w Niemczech nie podlega władzy centralnej, lecz leży w zakresie kompetencji krajów związkowych, czyli landów. Odpowiedzialność ponoszą ministerstwa oświaty 16 krajów związkowych. W każdym landzie oferty w zakresie przedmiotów szkolnych, plany lekcji, egzaminy końcowe i warunki zmiany typu szkoły są uregulowane inaczej.

Jakie tematy wywierają wpływ na edukacyjno-polityczną debatę?

 

  • Digitalizacja: w wielu szkołach w Niemczech brakuje jeszcze szybkiego internetu, niezbędnej techniki i nauczycieli, promujących nowe metody nauczania. Ma to ulec zmianie dzięki programowi Cyfrowa Szkoła, w ramach którego państwo (Bund) i landy chcą lepiej wyposażyć szkoły w technikę cyfrową.
     
  • Wyrównanie szans: wszystkie dzieci powinny mieć równe szanse w edukacji. Sukces w zakresie kształcenia w Niemczech zależy jednak od pochodzenia społecznego. Widoczne są jednak pozytywne tendencje, czego skutkiem jest wzrost równości szans. Taki rozwój wynika z opublikowanej w 2018 roku specjalnej analizy programu PISA, międzynarodowego badania w zakresie wyników szkolnych, koordynowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: