Przejdź do głównej zawartości

Jak wzbudzić zainteresowanie uczniów materiałem nauczania

Stefanie Ritouet opowiada o powszednim dniu nauczyciela w Niemczech i pozbawia nas iluzji.

19.11.2018
Stefanie Ritouet jest nauczycielką biologii i historii.
Stefanie Ritouet jest nauczycielką biologii i historii. © Stephan Pramme

Przyjemnym aspektem zawodu nauczyciela jest urozmaicenie. Oczywiście muszę realizować ramowy plan nauczania, mogę jednak tak zaprojektować lekcję, aby uczniowie uczestniczyli w niej z radością i zainteresowaniem. Prowadzę w jednym z berlińskich gimnazjów lekcje biologii i historii w klasach VII - XII. Cieszę się, że dzięki tak bliskim spotkaniom z młodymi ludźmi nie tracę kontaktu z młodszą generacją.

Po ukończeniu szkoły najpierw zaczęłam uczyć się zawodu pielęgniarki, jednak po roku zrezygnowałam i rozpoczęłam studia na kierunku nauczycielskim, ponieważ już w trakcie uczęszczania do szkoły często pracowałam z młodzieżą.

Nauczyciele mają dużo czasu wolnego? Nic bardziej mylnego!

Początkowo swoboda i oczekiwania przerastały czasem moje możliwości, ponieważ lekcja jest procesem kompleksowym. Z tego powodu zdecydowałam się na pracę w niepełnym wymiarze: 16 godzin lekcyjnych tygodniowo, dodatkowo 20 godzin, spędzanych częściowo w domu, na przygotowanie zajęć i dokończenie pracy. W okresie egzaminów tydzień pracy może wynosić nawet 45 godzin. Do tego dochodzą zebrania z rodzicami, konferencje nauczycieli i posiedzenia w sprawie świadectw. Również podczas ferii i wakacji około połowy czasu poświęcam pracy w domu. W ten sposób wystarczająco dużo czasu mogę poświęcić swojej rodzinie.

Wielu jest zdania, że nauczyciel ma dużo więcej czasu wolnego niż osoby wykonujące inne zawody, podczas gdy sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku aktorów: pomimo że wieczorem stoją na scenie tylko dwie godziny, bardzo dużo czasu potrzebują na próby. Coraz większe są na przykład oczekiwania wobec nauczycieli odnośnie profesjonalnego nauczania w zakresie posługiwania się cyfrowymi mediami. Temu zadaniu potrafimy jednak podołać tylko częściowo, pomimo, że dwa razy w roku musimy brać udział w szkoleniach w zakresie doskonalenia zawodowego.

Przygotowania do lekcji biologii.
Przygotowania do lekcji biologii. © Stephan Pramme

Presja osiągnięć rośnie

W poszukiwaniu swojej drogi życia młodzież coraz rzadziej może pozwolić sobie na pomyłkę. Presja osiągnięć rośnie, a wśród rodziców spada jednocześnie zaufanie do systemu oświaty. Niektórzy uczniowie z trudem pokonują drogę do matury. Moim zdaniem, społeczeństwo powinno okazać więcej uznania tym, którzy nie uzyskają świadectwa dojrzałości.

Jak można zostać nauczycielem w Niemczech?

Studia nauczycielskie obejmują studia przedmiotowe, dydaktykę przedmiotową, przedmioty pedagogiczne i praktyki w szkole. Kandydaci na nauczycieli wybierają co najmniej dwa przedmioty, których chcą później nauczać. W zależności od kraju związkowego i uczelni studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (bachelor) i magistra (master) lub dzielą się na studia podstawowe (Grundstudium) i zasadnicze (Hauptstudium). Po pierwszym etapie studiów rozpoczyna się staż nauczycielski, podczas którego kandydaci na nauczycieli samodzielnie prowadzą lekcje. W przypadku przedmiotów, dla których brakuje nauczycieli, również osoby spoza tego środowiska zawodowego, np. dyplomowani fizycy, mogą obecnie zdobywać wykształcenie nauczyciela danego przedmiotu. 

Informacje na temat studiów nauczycielskich w Niemczech

Protokół sporządziła: Nicole Sagener

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: