Wspólne badania

Niemcy i Polska ściśle współpracują w dziedzinie nauki – konferencja i dwa przykłady pokazują to w niezwykle imponujący sposób.

Wspólne badania w dziedzinie technologii medycznych.
Wspólne badania w dziedzinie technologii medycznych. ronaldbonss.com

„Dostrzegam ogromny potencjał w bliższej współpracy z Polską i Czechami, zwłaszcza w dziedzinie nauki i badań, który może przyczynić się do wzmocnienia suwerenności technologicznej w centrum Unii Europejskiej”, powiedziała federalna minister ds. badań naukowych Anja Karliczek podczas otwarcia tegorocznej „Polsko-Czesko-Niemieckiej Platformy Naukowej” w Dreźnie na początku października. Podczas dwudniowej konferencji na temat „Innowacje transgraniczne dla Europy Środkowej” dyskutowano o szansach, jakie niesie ze sobą zrównoważona gospodarka oraz o wyzwaniach, jakie wiążą się z tym celem dla badań i nauki. W centrum uwagi znalazło się przekształcenie byłych zagłębi węglowych w innowacyjne regiony położone w trójstyku granic Niemiec z Polską i Czechami. UE musi być w stanie zrozumieć kluczowe technologie, dalej je rozwijać i tworzyć na ich podstawie nowe modele biznesowe, wyjaśnia Karliczek: „Uważam, że kluczową sprawą jest, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej dążyły do współpracy i abyśmy połączyli nasze mocne strony.”

Chcemy uczyć się od siebie nawzajem.

Anja Karliczek, federalna minister ds. badań naukowych

O powadze, z jaką trzy kraje podchodzą do tego zadania, świadczą również uczestnicy, przede wszystkim premier Polski Mateusz Morawiecki, czeski wiceminister handlu i przemysłu Petr Očko oraz przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble. Opowiadają się oni za tym, aby Niemcy, Polska i Czechy nadal łączyły siły w dziedzinie badań i innowacji, również po to, by dać impuls do rozwoju regionalnego w innych częściach Europy. Tematem, który jest równie ważny, co trudny, jest przyszłość dostaw energii. „Chcemy uczyć się od siebie nawzajem”, powiedziała Karliczek: „Obejmuje to w szczególności budowanie nowych cykli gospodarczych w regionach węglowych dotkniętych zmianami strukturalnymi poprzez inwestowanie w badania i rozwój oraz tworzenie na miejscu wysokiej jakości miejsc pracy z atrakcyjnymi perspektywami. Ci, którzy odchodzą od węgla, muszą również energicznie rozpocząć działalność w nowych, obiecujących dziedzinach przyszłości.”

Dwa wybitne przykłady współpracy naukowej

Współpraca wykracza daleko poza konferencje wysokiego szczebla. I tak na przykład naukowcy z samej tylko Saksonii pracują nad 161 projektami polsko-niemieckimi i 139 niemiecko-czeskimi. Dwa szczególnie interesujące przykłady współpracy z Polską to CASUS i międzynarodowe centra wydajności.

Centrum Zaawansowanego Rozumienia Systemów (CASUS) w Görlitz

Obecnie tworzone jest Polsko-Niemieckie Centrum Badań nad Cyfrowymi Systemami Interdyscyplinarnymi. Jest ono powiązane z Centrum Helmholtza w Dreźnie-Rossendorfie i ma na celu skupienie najlepszych naukowców we wspólnym instytucie, aby wkrótce stać się międzynarodowym liderem. Cztery główne obszary badawcze to:

  • badania nad zachowaniem się materii w ekstremalnych warunkach. Jednym z praktycznych celów jest dalszy rozwój akceleratorów cząstek opartych na plazmie, wykorzystywanych np. przy napromieniowywaniu nowotworów lub źródeł światła rentgenowskiego,
  • badania systemu ziemskiego pozwalające lepiej zrozumieć zmiany globalne, mając m.in. na uwadze praktyczny cel, jakim jest opracowanie bardzo rzetelnych prognoz dotyczących plonów rolnych na następne 50-100 lat,
  • biologia systemów, która ma umożliwić spersonalizowaną medycynę opartą m.in. na algorytmach,
  • pojazdy autonomiczne, w przypadku których koncepcje uczenia maszynowego są wykorzystywane do optymalizacji zużycia pojazdów, ich sterowania i komunikacji z innymi uczestnikami ruchu.
Anja Karliczek i premier RP Mateusz Morawiecki
Anja Karliczek i premier RP Mateusz Morawiecki privat

Międzynarodowe centra wydajności Towarzystwa Fraunhofera

Wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Libercu tworzone jest centrum badań systemowych i transferowych, a z Politechniką Wrocławską centrum technologii medycznych i zdrowotnych. We Wrocławiu główny nacisk kładzie się na druk 3D protez i implantów. Centra wydajności Towarzystwa Frauenhofera łączyły dotychczas wyłącznie na poziomie regionalnym w jednym miejscu badania uniwersyteckie z badaniami pozauniwersyteckimi, z przedsiębiorstwami i ze społeczeństwem obywatelskim. Celem tego powiązania jest jak najszybsze wdrażanie innowacji i wprowadzanie ich do użytku. Ta sprawdzona w kraju koncepcja jest obecnie po raz pierwszy wdrażana na arenie międzynarodowej we współpracy z dwoma polskimi uczelniami.

© www.deutschland.de