Przejdź do głównej zawartości

Edukacja staje się coraz bardziej cyfrowa, multimedialna, globalna.

Koronawirus zwiększa potencjał e-learningu: Wiele osób na całym świecie uczy się obecnie metodą cyfrową. Profesor Kalz ujawnia, jakie to daje możliwości.

Christina Iglhaut, 17.04.2020
Czy wkrótce będziemy uczyć się już tylko online?
Czy wkrótce będziemy uczyć się już tylko online? © ty - stock.adobe.com

Edukacja staje się coraz bardziej cyfrowa, globalna i multimedialna. Profesor Marco Kalz, kierownik kierunku studiów „E-learning i edukacji medialnej” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Heidelbergu, wypowiada się na temat przyszłość procesu uczenia się.

Panie Profesorze, studentka w Meksyku może dzięki cyfrowym ofertom uczęszczać na niemiecki uniwersytet z domu lub wziąć udział w kursie niemieckiego z międzynarodowymi uczestnikami - jakie są zalety i wady tego globalnego sposobu uczenia się?

Nauka wspierana przez technologię umożliwia stworzenie globalnego rynku edukacyjnego, na którym granice państwowe nie odgrywają już żadnej roli. Szczególnie dzięki otwartym możliwościom edukacyjnym powstają nowe możliwości dostępu. Niestety, nie zawsze oznacza to jednak, że tworzone są również większe możliwości edukacyjne dla osób z regionów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Tutaj kluczowe znaczenie mają kompetencje w zakresie mediów i dostęp do Internetu.

Profesor Marco Kalz
Profesor Marco Kalz

Czy sądzi Pan, że pewnego dnia w ogóle nie będziemy mieli zajęć twarzą w twarz?
Nie, nie wydaje mi się. Mam nadzieję, że nie. Niemniej jednak liczę na to, że kształcenie cyfrowe stanie się poważną alternatywą, w szczególności z powodu koronawirusowego kryzysu.

Czy wskutek koronawirusowego kryzysu odczujemy impuls do rozwoju e-learningu?  
Mówiłbym tu o pragmatycznej przemianie: wiele nauczycielek i wielu nauczycieli zdobywa obecnie doświadczenie w zakresie e-learningu. Mam nadzieję, że fakt ten zostanie podjęty po kryzysie i że w szkołach i na uczelniach wyższych będą w ukierunkowany sposób oferowane działania na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli. W Hiszpanii nauczyciele od dawna są szkoleni w zakresie korzystania z mediów cyfrowych poprzez otwarte kursy online. Zamiast tylko mówić o infrastrukturze i platformach edukacyjnych, powinniśmy po kryzysie również intensywnie zająć się umiejętnościami cyfrowymi nauczycieli.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: