Przejdź do głównej zawartości

Studiuj różnorodność!

Poniższe kierunki studiów uczą, jaki potencjał tkwi w różnorodności i jak można go wykorzystać.

Jennifer Wagner, 19.05.2021
Studiuj różnorodność – żyj różnorodnością
Studiuj różnorodność – żyj różnorodnością © picture alliance / Zoonar

Niewątpliwie różnorodność jest przede wszystkim kwestią praktyki. Teoria może jednak pomóc w pielęgnowaniu różnorodności w społeczeństwie i biznesie. Poniższe kierunki studiów pozwalają zgłębić to zagadnienie.

„Gender i różnorodność” w Kleve

W zglobalizowanym świecie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje muszą orientować się i tworzyć sieci. Anglojęzyczne studia licencjackie „Gender i Różnorodność“ w Wyższej Szkole Zawodowej Ren-Waal pokazują, jak rozwija się wspólna praca osób w różnym wieku i różnej płci, różnego pochodzenia i religii oraz jak można ją owocnie kształtować.

„Migracja i różnorodność” w Kilonii

Migracja oferuje możliwości, ale stawia także wyzwania. Analiza tego zagadnienia musi obejmować wiele aspektów i uwzględniać aktualne wyniki badań. Magisterski kierunek studiów „Migracja i Różnorodność” na Uniwersytecie w Kilonii przekazuje specjalistyczną wiedzę na temat procesów migracyjnych i różnorodnego społeczeństwa. W centrum zainteresowania studentów znajduje się również islamistyka, slawistyka lub historia Europy Wschodniej. Celem jest praca w placówkach edukacyjnych, w sektorze pracy socjalnej, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

„Różnorodność i Społeczeństwo” w Tybindze

Społeczeństwa stają się coraz bardziej zróżnicowane, heterogeniczne, wielokulturowe. Jak te tendencje mogą zostać socjologicznie sklasyfikowane, można dowiedzieć się na studiach magisterskich „Różnorodność i Społeczeństwo“ w Tybindze. W celu uzyskania całościowego obrazu uwzględnia się wiedzę z takich obszarów badawczych jak studia genderowe czy kulturoznawcze.

„Kierowanie – Edukacja – Różnorodność” w Berlinie

W świecie pracy różnorodne zespoły uważane są za szczególnie innowacyjne i wydajne. Dlatego kierownicze kadry przyszłości muszą intensywnie dbać o różnorodność. Magisterski kierunek studiów „Kierowanie – Edukacja – Różnorodność“ w Ewangelickiej Wyższej Szkole Zawodowej w Berlinie uczy, jak najlepiej rozwijać potencjał różnorodności. Pokazuje między innymi, jaką rolę odgrywa różnorodność w zarządzaniu zdrowiem i społeczeństwem.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: