Cyfryzacja

Roboterhand, Menschenhand
Digitalizacja prowadzi do radykalnego przewrotu na całym świecie. Niemcy są zaangażowane w kształtowanie zmian w technologii cyfrowej na całym świecie.