Cyfryzacja

Roboterhand, Menschenhand
Digitalizacja prowadzi do radykalnego przewrotu na całym świecie. Niemcy są zaangażowane w kształtowanie zmian w technologii cyfrowej na całym świecie.
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en