Przejdź do głównej zawartości

Porozmawiajmy o Internecie!

Konferencja ONZ „Forum Zarządzania Internetem” (Internet Governance Forum) w Berlinie dotyczyć będzie stanu rozwoju świata cyfrowego.

21.11.2019
IGF 2019 w Berlinie
IGF 2019 w Berlinie © dpa

Czy Internet jest dobry? Czy jest zły? Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest on tym, co ludzie z niego uczynią, jak z niego korzystają. Dlatego też ówczesny Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan uruchomił w 2006 roku otwartą platformę dyskusyjną IGF (Internet Governance Forum). Od tego czasu przedstawiciele i przedstawicielki rządów, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu spotykają się raz w roku, aby na równych prawach dyskutować na temat stanu rozwoju Internetu. Poruszane są tam kwestie etyki i moralności odnośnie stosunku do Internetu i relacji międzyludzkich, takie jak normy techniczne, zasady czy efektywność ekonomiczna.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

IGF 2019 odbędzie się po raz pierwszy w Berlinie w dniach 25-29 listopada. Jego motto brzmi: „Jeden świat. Jedna sieć. Jedna wizja.” Pierwszy dzień, tzw. dzień zero, powierzony jest gospodarzowi i nie podlega kontroli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niemcy jako kraj gospodarz, reprezentowane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki, zorganizowały na ten dzień międzynarodowe spotkanie przedstawicieli rządu i biznesu ze społeczeństwem obywatelskim. Poruszane będą między innymi kwestie cyfrowej partycypacji, korzystania z danych oraz aspekty bezpieczeństwa. Kanclerz federalna Angela Merkel otworzy właściwą konferencję 26 listopada. Znaczną część tej i poprzednich konferencji można obejrzeć w Internecie.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Młodzież ma również prawo głosu na konferencji, otrzyma nawet swoją własną przestrzeń: „Youth IGF”. W celu przygotowania konferencji sformułowano dziewięć zasad dotyczących Internetu: 
 

  1. Nie może on dyskryminować, lecz powinien promować różnorodność.
  2. Powinien być neutralny pod względem emisji.
  3. Dzieci i młodzież powinny uzyskać w szkołach wiedzę na temat korzystania z Internetu.
  4. Należy zagwarantować ochronę danych.
  5. Wszystkie dane w sektorze publicznym powinny być publikowane jako dane publiczne.
  6. Dostęp do usług socjalnych i publicznych musi być łatwy.
  7. Wszystkie podstawowe prawa muszą być chronione na wszystkich platformach.
  8. Należy dążyć do pełnej szacunku kultury dyskusji.
  9. Dezinformacja i fałszywe wiadomości muszą być zwalczane - również przez rządy.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: