Porozmawiajmy o Internecie!

Konferencja ONZ „Forum Zarządzania Internetem” (Internet Governance Forum) w Berlinie dotyczyć będzie stanu rozwoju świata cyfrowego.

IGF 2019 w Berlinie
IGF 2019 w Berlinie dpa

Czy Internet jest dobry? Czy jest zły? Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest on tym, co ludzie z niego uczynią, jak z niego korzystają. Dlatego też ówczesny Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan uruchomił w 2006 roku otwartą platformę dyskusyjną IGF (Internet Governance Forum). Od tego czasu przedstawiciele i przedstawicielki rządów, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu spotykają się raz w roku, aby na równych prawach dyskutować na temat stanu rozwoju Internetu. Poruszane są tam kwestie etyki i moralności odnośnie stosunku do Internetu i relacji międzyludzkich, takie jak normy techniczne, zasady czy efektywność ekonomiczna.

IGF 2019 odbędzie się po raz pierwszy w Berlinie w dniach 25-29 listopada. Jego motto brzmi: „Jeden świat. Jedna sieć. Jedna wizja.” Pierwszy dzień, tzw. dzień zero, powierzony jest gospodarzowi i nie podlega kontroli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niemcy jako kraj gospodarz, reprezentowane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki, zorganizowały na ten dzień międzynarodowe spotkanie przedstawicieli rządu i biznesu ze społeczeństwem obywatelskim. Poruszane będą między innymi kwestie cyfrowej partycypacji, korzystania z danych oraz aspekty bezpieczeństwa. Kanclerz federalna Angela Merkel otworzy właściwą konferencję 26 listopada. Znaczną część tej i poprzednich konferencji można obejrzeć w Internecie.

Młodzież ma również prawo głosu na konferencji, otrzyma nawet swoją własną przestrzeń: „Youth IGF”. W celu przygotowania konferencji sformułowano dziewięć zasad dotyczących Internetu: 
 

  1. Nie może on dyskryminować, lecz powinien promować różnorodność.
  2. Powinien być neutralny pod względem emisji.
  3. Dzieci i młodzież powinny uzyskać w szkołach wiedzę na temat korzystania z Internetu.
  4. Należy zagwarantować ochronę danych.
  5. Wszystkie dane w sektorze publicznym powinny być publikowane jako dane publiczne.
  6. Dostęp do usług socjalnych i publicznych musi być łatwy.
  7. Wszystkie podstawowe prawa muszą być chronione na wszystkich platformach.
  8. Należy dążyć do pełnej szacunku kultury dyskusji.
  9. Dezinformacja i fałszywe wiadomości muszą być zwalczane - również przez rządy.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: