Ludzie z pomysłami

Osobistości z Niemiec angażują się w wiele spraw.
W ramach kampanii #GermanyinPerson poznasz sylwetki zaangażowanych ludzi działających w Niemczech i dowiesz się, jak dzięki swoim indywidualnym perspektywom i różnym doświadczeniom przyczyniają się oni do kształtowania społeczeństwa.

Sprawiedliwość ze względu na płeć

Video

Zrównoważony rozwój

Integracja

Diversity

 

Udział w życiu politycznym

Video

Kobiety w świecie pracy