Przejdź do głównej zawartości

Czwarta władza

Wolne media są ważną częścią każdej demokracji. Ale populiści wyrażają dezaprobatę z pobudek politycznych - także w Niemczech.

Kim Berg, 09.06.2020
Media działają jako łącznik między obywatelami a polityką.
Media działają jako łącznik między obywatelami a polityką. © wellphoto - stock.adobe.com

Wolne i niezależne media mają w demokracji centralne i niezastąpione zadanie. Prasa, radio i telewizja informują obywateli niezależnie od państwa i partii politycznych, a tym samym przyczyniają się do kształtowania opinii publicznej. W Niemczech rola ta jest zapisana w Ustawie Zasadniczej. Coraz częściej jednak populistyczni twórcy nastrojów posługują się takimi terminami jak „kłamliwa prasa” i „fałszywe wiadomości”, aby potępić wysokiej jakości media - zarówno na całym świecie, jak i w Niemczech. Media społecznościowe stanowią często platformę, na której jednostronne i skrajne poglądy często stawiane są ponad odmiennymi faktami.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Media jako organ kontrolujący państwo i politykę

Jako organ kontrolujący wydarzenia polityczne różne media odgrywają w każdej demokracji centralną rolę. Z tego powodu stopień wolności prasy jest często uważany za wskaźnik demokratyzacji państwa. W tradycji anglosaskiej i francuskiej często mówi się nawet o „czwartej władzy” w państwie prawa, tak jest również w Niemczech. Wolne media znajdują się zatem na tym samym poziomie co trzy gałęzie władzy państwowej - wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza. Termin ten jest jednak mylący, ponieważ wolne media nie są organem podziału władzy w ramach rządów prawa, nie sprawują władzy państwowej, a zatem ich rola nie wiąże się z funkcją państwową.

W Niemczech wolność prasy, zapisana w ważnym miejscu w konstytucji, gwarantuje mediom  relacjonowanie wolne od cenzury.

Zapewnia się wolność prasy i wolność relacjonowania w radiu i filmie. Cenzury się nie stosuje.
-Ustawa Zasadnicza, artykuł 5

Centralną rolę prasy w informowaniu ludności w Niemczech podkreśla ustawowe prawo dziennikarek i dziennikarzy do informacji udzielanych przez państwo. Instytucje państwowe muszą odpowiadać na pytania prasy, niezależnie od tego, czy należą one do rządu federalnego, kraju związkowego czy gminy. Są to parlamenty, sądy, urzędy, jak również policja.

Pomoc w walce z fałszywymi wiadomościami

Rząd federalny dostarcza szczegółowych informacji na temat fałszywych wiadomości i sposobów ich rozpoznawania, na przykład poprzez sprawdzenie faktów. Również inne inicjatywy zaangażowały się w edukację, takie jak wywiadownia faktograficzna publicznej rozgłośni ARD czy podcast faktencheck  finansowanego przez fundację centrum badawczego correctiv, które pracuje także dla Facebooka.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: