Przejdź do głównej zawartości

„Zwiększenie widoczności”

Tiaji Sio zapoczątkowała w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych inicjatywę „Diplomats of Color” („Dyplomaci o różnym kolorze skóry”).

Interview: Helen Sibum, 16.05.2021
Tiaji Sio, założycielka inicjatywy „Diplomats of Color“
Tiaji Sio, założycielka inicjatywy „Diplomats of Color“

Tiaji Sio jest dyplomatką, która obecnie pracuje w Ambasadzie Niemiec w Hanoi. Poprzez swoją inicjatywę „Diplomats of Color” chce promować różnorodność w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Jak doszło do powstania „Diplomats of Color”?
Muszę się trochę cofnąć w czasie: Pochodzę z Frankfurtu nad Menem, dużego miasta o międzynarodowym charakterze. Dorastałam w przekonaniu, że różnorodność jest normą. Kiedy rozpoczęłam pracę w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, byłam zaskoczona, że grupa pracowników nie jest tak zróżnicowana, jak to miało miejsce we Frankfurcie. Następnie nawiązałam kontakty z innymi osobami o różnych kolorach skóry. Zaczęło się od luźnych spotkań na lunchu. Z czasem grupa powiększyła się i postanowiliśmy wnieść konkretne pomysły.

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jakie cele Pani przyświecają?
Z jednej strony obserwujemy, że potencjalni aplikanci i aplikantki o pochodzeniu migracyjnym czują się w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych niedoreprezentowani. Jest to zatem kwestia przełamania barier i zwiększenia widoczności osób o różnych kolorach skóry. Musimy również krytycznie spojrzeć na sprawę: Czy procesy selekcji i awansu są drożne i sprawiedliwe? I trzeci temat: Czy walka z rasizmem i dyskryminacją może być w większym stopniu uwzględniana w kształceniu i szkoleniu?

W jaki sposób się Pani angażuje?
Na przykład wspólnie z pełnomocniczką rządu federalnego ds. integracji uruchomiliśmy kampanię w mediach społecznościowych. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy również cykl spotkań z ekspertkami i ekspertami na temat krytyki rasizmu i przeciwdziałania dyskryminacji, które dotarły do ponad 3000 osób. Nie dalej jak w kwietniu rozpoczął się nasz cykl dyskusyjny „Nowe spojrzenie na politykę zagraniczną“.

Czy postrzega Pani „Diplomats of Color” jako wzór do naśladowania dla całej administracji?
Nie jest przypadkiem, że taki proces przemyśleń rozpoczyna się w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dzięki stałej wymianie w kontekście międzynarodowym mamy łatwiejszy dostęp do istotnych społecznie kwestii na całym świecie. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest bardzo otwarte na przyszłościowe pomysły – tę zaletę wykorzystujemy. Poprzez „DIVERSITRY”, nową sieć pracowników administracji federalnej z przeszłością migracyjną, chcielibyśmy rozszerzyć naszą pracę na wszystkie ministerstwa federalne.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: