Przejdź do głównej zawartości

Inwestowanie w wiedzę

Proces nadrabiania zaległości pod względem gospodarczym uległ w Niemczech Wschodnich stagnacji. Co robić? Badacz gospodarki Oliver Holtemöller mówi o decydujących czynnikach.

 

01.10.2018
Foyer nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
Foyer nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie © TUD/ tu-dresden.de

Panie Profesorze, proces nadrabiania zaległości pod względem gospodarczym w nowych landach, po szybkich początkowych sukcesach po zjednoczeniu w 1990, ulega stagnacji na poziomie 70 - 80 procent poziomu zachodnioniemieckiego. Czy da się jeszcze osiągnąć ostatnie punkty procentowe?
To zależy, do czego te 70 - 80 procent odniesiemy. W przypadku powszechnego wskaźnika, jakim jest Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca, większe zbliżenie jest ze względu na większe zmiany demograficzne w Niemczech Wschodnich, gdzie żyje więcej osób starszych niż młodych, prawie wykluczone. Biorąc pod uwagę produkcyjność kolejne wyrównanie jest pożądane. Istnieje jednak wiele przeszkód związanych z kompetencją innowacyjną. Wspierane ze środków publicznych badania na najwyższym poziomie prowadzone są głównie na zachodzie Niemiec, a prywatne wydatki na badania osiągają na wschodzie Niemiec o wiele niższy poziom niż na zachodzie kraju. Poza tym otwartość na różnorodność i międzynarodowość, które również stymulują działalność innowacyjną, jest w Niemczech Wschodnich zbyt mało wyrazista. Nic nie wskazuje na to, że wkrótce tempo konwergencji znów wzrośnie.

Profesor Oliver Holtemöller jest wiceprezydentem Instytutu Badań Gospodarki w Halle.
Profesor Oliver Holtemöller jest wiceprezydentem Instytutu Badań Gospodarki w Halle. © IWH

Co jest mocną stroną przemysłu wschodnioniemieckiego?
W Niemczech czynnikiem miarodajnym dla wzrostu zatrudnienia i gospodarki jest strefa usług. Intensywność wykorzystania wiedzy ma decydujący wpływ w zakresie przemysłu. W Niemczech Wschodnich brakuje odpowiednich filarów. Regionem rozwijającym się stosunkowo dynamicznie jest Jena, gdzie punkt ciężkości stanowi przemysł optyczny.

W Niemczech Wschodnich należy wzmocnić kulturę gościnności, badania na najwyższym poziomie i startupowców.
Profesor Oliver Holtemöller z Instytutu Badania Gospodarki w Halle (IWH)

A co jest słabą stroną?
Mamy trudności zarówno w zakresie demografii, jak i siły innowacyjnej. Są one ze sobą powiązane: jeżeli landy wschodnioniemieckie nie staną się bardziej atrakcyjne dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, problemy ekonomiczne zaostrzą się. Począwszy od kształcenia we wczesnym dzieciństwie, aż po kulturę gościnności. Pozycje szkół wyższych powinny zostać wzmocnione w taki sposób, żeby w zakresie badań na najwyższym poziomie mogły lepiej rywalizować z zachodnioniemieckimi i międzynarodowymi uczelniami.

Rozmawiał: Martin Orth

© www.deutschland.de