Przejdź do głównej zawartości

Studia z zakresu pracy

Dla świata pracy jutra potrzebne są innowacyjne koncepcje. Na tych pięciu kierunkach studiów dowiesz się, co jest istotne.

Gunda Achterhold, 08.11.2021
Office & Covid
© Halfpoint/Shutterstock
 1. Eksperci w dziedzinie transformacji cyfrowej
  Globalizacja, cyfryzacja, mobilność – najważniejsze tematy dla przyszłości naszego świata pracy. Na studiach zaocznych „Nowa Praca“ na Międzynarodowym Uniwersytecie IU studenci studiów licencjackich zgłębiają te zagadnienia i opracowują strategie projektowania zwinnych środowisk pracy. Oprócz podstaw nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi nacisk kładziony jest na obszary psychologii i pedagogiki w środowisku przedsiębiorstw.
 2. Strategie cyfrowe z laboratorium innowacji
  Kierunek studiów magisterskich w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej szkoli nie tylko przyszłych założycieli. Również istniejące przedsiębiorstwa potrzebują sprawnych cyfrowo „intraprzedsiębiorców”, którzy myślą przedsiębiorczo i przełamują przestarzałe struktury. Podczas trwających trzy semestry studiów stacjonarnych we Wschodniobawarskiej Wyższej Szkole Technicznej w Ratyzbonie (OTH) studenci uczą się wdrażania koncepcji startupowych i innowacji.
 3. Zwinne zarządzanie zasobami ludzkimi
  Przedsiębiorstwom jest coraz trudniej przyciągnąć zmotywowanych, wykwalifikowanych pracowników oraz ich u siebie zatrzymać. Wynikają z tego nowe zadania dla menedżerów i menedżerek zasobów ludzkich. Odgrywają oni coraz bardziej strategiczną rolę w kształtowaniu przyszłości firm. Tutaj przychodzi z pomocą licencjacki kierunek studiów „Zarządzanie zasobami ludzkimi & Nowa Praca” w Instytucie Organizacji i Zarządzania IOM na Uniwersytecie Steinbeis. Łączy on pracę i studia, a także uczy najnowszych trendów i nowych narzędzi z zakresu Nowej Pracy.
 4. Z praktyki dla praktyki
  Politechnika Mittelhessen (THM) współpracuje z ponad 950 firmami partnerskimi w regionie: dualny kierunek studiów magisterskich „Umiejętności przyszłości i innowacje” jest skierowany do licencjatów wszystkich kierunków. Studenci pracują w interdyscyplinarnych zespołach, oceniają rozwój cyfryzacji i jej coraz krótsze cykle innowacji, a także uczą się ustanawiać strategie z zakresu „Nowej Pracy” w swoich firmach i organizacjach.
 5. Nowe koncepcje pracy dla przyszłości.
  Każdy, kto musi dostosować się do wymagań cyfrowego i zindywidualizowanego świata, potrzebuje w pracy kreatywności i zdolności adaptacyjnych. Oferta studiów magisterskich „Nowa Praca: doradztwo, coaching, nadzór“ Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych (SRH) w Nadrenii Północnej-Westfalii adresowana jest do naukowców i naukowczyń społecznych. Podstawy budowania relacji i procesy komunikacyjne w dziedzinie „Nowej Pracy” są tak samo częścią studiów, jak i badanie ludzkich wizerunków i teorii przywództwa.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: