Przejdź do głównej zawartości

Drzwi otwarte dla specjalistów

Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych pomaga pracodawcom i wykwalifikowanym pracownikom z zagranicy. Odpowiadamy na ważne pytania.

Lauralie Mylène Schweiger, 30.05.2022
Do najbardziej poszukiwanych specjalistów należą inżynierowie oprogramowania
Do najbardziej poszukiwanych specjalistów należą inżynierowie oprogramowania © NDABCREATIVITY - stock.adobe.com

Ułatwienie imigracji wykwalifikowanym pracownikom z całego świata, którzy chcą pracować w Niemczech – oto cel ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych (FEG). Weszła ona w życie w marcu 2020 roku i dotyczy wszystkich osób, które nie pochodzą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).   

W jaki sposób skorzystają na tym pracownicy?

FEG określa, kto jest uznawany za pracownika wykwalifikowanego. Są to osoby z uznanym dyplomem ukończenia studiów wyższych, a od 2020 roku także osoby z uznanym świadectwem uprawniającym do wykonywania wyuczonego zawodu. Dzięki temu również wykwalifikowani pracownicy, którzy nie mają wykształcenia akademickiego, mogą łatwiej znaleźć pracę w Niemczech. Jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje, mogą również pracować w zawodzie innym niż wyuczony. Niemcy przyjmują również migrantów, którzy szukają tu pracy lub też możliwości kształcenia, jeśli spełniają oni określone kwalifikacje.

W jaki sposób skorzystają na tym pracodawcy?

Pracodawcy z sektorów, w których występuje duży niedobór wykwalifikowanych pracowników, są zadowoleni z przyspieszonej procedury dla pracowników wykwalifikowanych. W celu obsadzenia wolnego miejsca pracy mogą oni w imieniu pracownika wykwalifikowanego skrócić procedurę uznawania kwalifikacji w urzędzie ds. cudzoziemców. Po uzyskaniu wizy nowy pracownik może w ciągu dwóch miesięcy wjechać do Niemiec i rozpocząć pracę.

Co do tej pory udało się osiągnąć dzięki FEG?

Ustawa FEG to pierwszy z wielu kroków mających na celu przyciągnięcie do Niemiec większej liczby międzynarodowych wykwalifikowanych pracowników: tylko do końca 2020 roku skorzystało z niej około 16 000 osób. Niemniej jednak również w 2021 roku nie udało się obsadzić ponad 28% wolnych miejsc pracy dla osób z kwalifikacjami zawodowymi w Niemczech. Nadal istnieje więc duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, co oznacza dobre perspektywy dla międzynarodowych aplikantów.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Centralnym punktem kontaktowym dla zagranicznych aplikantów jest platforma „Make it in Germany“. Pomoc można również uzyskać w Centralnym Biurze Obsługi ds. Uznawalności Zawodowej Federalnego Instytutu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego. Utworzono je wraz z wprowadzeniem FEG w celu wspierania wykwalifikowanych pracowników z zagranicy w uznawaniu ich kwalifikacji.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: