Wolność prasy w czasach koronawirusa

Niezależne dziennikarstwo: jak kryzys koronawirusowy wpływa na wolność prasy i jak w tę sprawę angażują się Niemcy.

Dziennikarstwo w czasach koronawirusa
Dziennikarstwo w czasach koronawirusa picture alliance/dpa

Od początku pandemii koronawirusa praca dziennikarzy uległa na całym świecie zmianie: ograniczenia dotyczące wychodzenia z domu i zdalna praca utrudniają codzienne życie, a kontakt z rozmówcami i współpracownikami jest zazwyczaj możliwy tylko przez telefon lub w drodze rozmowy wideo.

Poza tym w wielu krajach kryzys wpływa na wolność prasy. Jak ostrzega organizacja „Reporterzy bez granic“, niektóre rządy wstrzymywały informacje na temat skali pandemii. Próbowały manipulować sprawozdawczością, a nawet rozpowszechniać fałszywe wiadomości. Według organizacji pozarządowej dziennikarkom i dziennikarzom utrudnia się pracę, są oni atakowani, przesłuchiwani, a nawet bywają aresztowani.

Ludzie muszą mieć możliwość pozyskiwania informacji z różnych źródeł.

Christian Mihr, dyrektor zarządzający organizacji „Reporterzy bez Granic”

„W obliczu dramatycznych wydarzeń na całym świecie ludzie muszą mieć możliwość pozyskiwania informacji z różnych źródeł, a także krytycznej analizy działań władz”, mówi Christian Mihr, dyrektor zarządzający organizacji „Reporterzy bez Granic”. W niedawno opublikowanym Rankingu wolności prasy 2020 Niemcy zajęły jedenaste miejsce. Według badania wolna prasa ma najlepsze warunki w Norwegii, Finlandii i Danii.

 

Freedom of the Press Worldwide 2020
©RSF

 

W Niemczech wolność prasy jest zakotwiczona w Ustawie Zasadniczej, a Republika Federalna Niemiec angażuje się na jej rzecz również na całym świecie. Niemcy należą do Koalicji na Rzecz Wolności Mediów, która w dniu 7 kwietnia 2020 roku wezwała wszystkie państwa do dalszej ochrony dostępu do wolnych mediów i wspierania swobodnej wymiany informacji. „Jesteśmy zaniepokojeni dążeniami niektórych państw, aby wykorzystać ten kryzys do nałożenia nadmiernych ograniczeń na wolne i niezależne media”, czytamy w apelu. Poza Niemcami podpisały go Kanada, Łotwa, Holandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Rekordowe dane liczbowe dotyczące radiofonii i telewizji publicznej

Bardzo często odwiedzane są również strony internetowe urzędów zdrowia, podobnie jak stosunkowo nowe formy medialne, takie jak podcast Północnoniemieckiej Stacji Nadawczej (NDR) z wirusologiem Christianem Drostenem. Najmniejsze zaufanie okazali respondenci portalom społecznościowym i internetowym serwisom informacyjnym.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: