Przejdź do głównej zawartości

Misje pokojowe ONZ z udziałem Niemiec

Niemieccy żołnierze, policjanci i cywile przejmują na całym świecie odpowiedzialność za pokój w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Friederike Bauer, 13.09.2018
Niemcy uczestniczą w misji pokojowej ONZ w Mali.
Niemcy uczestniczą w misji pokojowej ONZ w Mali. © dpa

Niemcy. To oni strzegą granic, tworzą bufory między stronami konfliktu, patrolują obszary przybrzeżne i nadzorują przebieg wyborów. Ponad 120 tys. uczestników międzynarodowych misji pokojowych angażuje się dzisiaj na rzecz pokoju na wszystkich kontynentach.

Karta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje wprawdzie operacji pod auspicjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), niemniej jednak z czasem stały się one ważnym instrumentem utrzymywania pokoju na świecie.

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Od początku lat 90. również RFN bierze udział w międzynarodowych misjach pokojowych. Od tego czasu Niemcy prowadzili szpitale wojskowe, wykonywali loty zwiadowcze, nadzorowali odbudowę krajów po zakończeniu konfliktów zbrojnych, przeciwdziałali epidemii wirusa eboli oraz udzielali wsparcia w walce z tak zwanym Państwem Islamskim.

Od Haiti po Afganistan

W 15 operacjach zagranicznych, które przeprowadzane są bezpośrednio pod błękitną flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych, pod egidą Rady Bezpieczeństwa ONZ lub podlegają innemu dowództwu (na przykład NATO), bierze aktualnie udział około 3500 żołnierzy i 130 policjantów. Dotychczas między innymi na Haiti, w Kosowie, Somalii, Sudanie i Afganistanie.

Republika Federalna Niemiec jest obecnie najbardziej zaangażowana w Mali, gdzie niemieckie siły pokojowe liczą niemal 600 osób. Prowadzona tam „wielowymiarowa“ operacja wojskowa Minusma ma na celu między innymi dopilnowanie zawieszenia broni, ochronę ludności cywilnej oraz udzielenie pomocy w przywróceniu autorytetu władzy państwowej. Minusma pochłonęła już do tej pory ponad 100 ofiar i jest jedną z najbardziej niebezpiecznych oraz okupionych największymi stratami misji ONZ. W Mali straciło życie również dwóch żołnierzy armii niemieckiej.

Niemcy przejmują odpowiedzialność

Niemcy jako czwarty co do wielkości płatnik składek wnoszą znaczący wkład do budżetu misji pokojowych ONZ. Od lipca 2017 r. do lipca 2018 r. wpłaciły niemal 400 milionów euro. Po kilkudziesięcioletnim okresie wstrzymywania się od operacji wojskowych ze względu na swoją szczególną historię, Niemcy zaliczają się obecnie do krajów, które systematycznie wysyłają swoich żołnierzy i policjantów do międzynarodowych sił pokojowych. Zaangażowanie to jest wyrazem zwiększenia odpowiedzialności Niemiec na forum wspólnoty międzynarodowej.

© www.deutschland.de