Salem i szalom

Czy religie mogą żyć ze sobą nawzajem w zgodzie, bez konfliktów? W Berlinie rozmawiał z nami żyd Armin oraz muzułmanin Zakariya – jego przyjaciel i sojusznik.

Armin i Zakariya są przyjaciółmi od 2014 roku.
Armin i Zakariya są przyjaciółmi od 2014 roku. Hatice Kahraman

Armin Langer z Berlina i Ozan Zakariya Keskinkilic opowiadają się za pluralistycznym społeczeństwem. Wspólnie biorą udział w berlińskiej inicjatywie „Salem i szalom”, która od 2013 roku działa na rzecz pokojowego współistnienia religii.

Armin, założyłeś inicjatywę „Salem i szalom” jako stanowisko przeciwko rzekomym strefom „niedostępnym” dla Żydów w Berlinie – i szybko znalazłeś wielu zwolenników, w tym muzułmanów.

Armin: Dyskusja w Berlinie na temat tzw. stref niedostępnych Żydom automatycznie prowadzi do postrzegania pewnych grup (np. muzułmanów – przyp. red.) jako antysemitów. Powinniśmy upewnić się, że nie narażamy żadnej grupy na uogólnione podejrzenia.

Zakariya: Do zwalczania zarówno antysemityzmu, jak i rasizmu wobec muzułmanów, zobowiązany jest ogół społeczeństwa. Nie ogranicza się to również do konkretnych miejsc, lecz jest osadzone w szerszym kontekście. Zamiast poróżniać Żydów i muzułmanów, potrzebujemy nowej solidarności , nie tylko ze marginalizowanymi grupami, lecz również w ramach tychże grup.

Skąd wywodzi się wyobrażenie o konflikcie między Żydami a muzułmanami w Niemczech?

Armin: Zasadniczy konflikt pomiędzy konserwatywnymi Żydami a muzułmanami nie opiera się na religii, lecz na konflikcie na Bliskim Wschodzie. Uważam, że należy jasno powiedzieć, że jako mniejszości w Niemczech, musimy trzymać się razem. To, co możemy zrobić, to słuchać siebie nawzajem.

W jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do pokoju między religiami?

Armin: Jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego społeczeństwa jest aktywny udział i zaangażowanie społeczne. Gdy społeczeństwo przesuwa się zbyt mocno na prawo, musimy zjednoczyć się i opowiedzieć przeciwko tej tendencji.

A jak religie mogą przyczynić się do pokoju między ludźmi?

Zakariya: „Kto ratuje jedno życie, to jakby uratował cały świat”, to zdanie z żydowskiego Talmudu. Znajduje swoje niemal dosłowne odzwierciedlenie w Koranie. Oczywiście to nie przypadek. Reguły islamu pokrywają się z wieloma żydowskimi przekonaniami i wyobrażeniami wiary. Islam postrzega judaizm, zresztą podobnie jak chrześcijaństwo, jako bratnią religię. Kto chce, może doszukać się wrogości pomiędzy religiami, znaleźć ją i wzniecić. Nienawiść to nie talent. Lecz ci, którzy są gotowi myśleć nieszablonowo, odnajdą wspólne wartości i zawrą przymierze. Właściwe pytanie brzmi zatem: Czego chce człowiek?

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: