Najważniejsze święto

Zjednoczenie Niemiec obchodzone jest co roku 3 października. 5 faktów na temat najważniejszego święta Republiki Federalnej Niemiec.

Flaga z okazji Święta Jedności Niemiec w Halle
Flaga z okazji Święta Jedności Niemiec w Halle picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

1. 3 października jest najważniejszym świętem państwowym w Niemczech.
Dlaczego 3 października? Przystąpienie NRD do obszaru obowiązywania Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, o którym zadecydowała Izba Ludowa zgodnie z art. 23 Ustawy Zasadniczej, weszło w życie dnia 29 września 1990 roku. Tydzień później nastąpiło oficjalne przyłączenie NRD do Republiki Federalnej Niemiec. Od tego czasu dzień 3 października jest Dniem Jedności Niemiec.

2. Halle jest gospodarzem centralnych obchodów w 2021 roku.
Co roku za celebrację Dnia Jedności Niemiec według nowej koncepcji odpowiedzialne jest inne miasto i inny kraj związkowy. 31. rocznica organizowana jest przez Halle i Saksonię-Anhalt. Motto brzmi: „Wspólne kształtowanie przyszłości”.

3. Gospodarka wschodnioniemiecka wyraźnie nadrabia zaległości.
Siła gospodarcza Niemiec Wschodnich wzrosła z 43 procent w 1990 roku do 79,1 procent poziomu Niemiec Zachodnich w 2019 roku. Stopa bezrobocia w Niemczech Wschodnich wynosiła w 2001 roku 17,3 procent, a w starych landach 7,2 procent. W 2019 roku odsetek ten wynosił 6,4 procent na wschodzie i 4,7 procent na zachodzie.

4. Światopoglądy młodych ludzi nadal się różnią
Wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat, którzy nie doświadczyli już podzielonych Niemiec, istnieją jeszcze dziś różnice między Wschodem a Zachodem. Na przykład różnią się ich zmartwienia. Zmiany klimatyczne niepokoją 62 procent respondentów na Zachodzie, a 56 procent na Wschodzie. Natomiast przemoc i przestępczość są postrzegane jako większe zagrożenie we wschodnich Niemczech (61 procent) niż w zachodnich (53 procent). We wschodnich Niemczech 40 procent osób z tej grupy wiekowej obawia się, że islam może zyskać wpływy, w zachodnich Niemczech - 29 procent.

5. Różne poziomy zadowolenia z demokracji
Według rocznego raportu 2020 rządu federalnego w sprawie stanu zjednoczenia Niemiec 91 procent ludzi na Zachodzie uważa demokrację za najlepszą formę rządów, na Wschodzie tylko 78 procent.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: