Przejdź do głównej zawartości

Ochrona i obrona demokracji

Edukacja może stać się "Game Changerem" w czasach kryzysu. Dyrektorka Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego Maria Pryshlak wyjaśnia dlaczego.

Maren van Treel, 11.08.2022
Profesor Maria Pryshlak, dyrektorka Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego
Profesor Maria Pryshlak, dyrektorka Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego

Wolny Uniwersytet Ukraiński (UFU) istnieje od ponad 100 lat. Od 1945 roku ma swoją siedzibę w Monachium. Rektor prof. Maria Pryshlak wyjaśnia, jak uczelnia radzi sobie z wojną na Ukrainie i dlaczego edukacja jest aktualnie tak ważna.

Jaki wpływ ma wojna w Ukrainie na uczelnię?
Wojna zniszczyła wszelkie poczucie normalności na uczelni. Normalny tok życia uniwersyteckiego został już wcześniej zakłócony przez pandemię, ale wojna doprowadziła do zupełnego zastoju. Nasz semestr zimowy został przerwany, ponieważ nasi wykładowcy i studenci na Ukrainie spędzali większość dnia w schronach przeciwlotniczych. Część z nich natychmiast zgłosiła się do oddziałów Obrony Terytorialnej. Niektórzy z naszych studentów z Monachium wrócili na Ukrainę, by wstąpić do wojska. Administracja natychmiast rozpoczęła trudną ewakuację studentów i wykładowców - przynajmniej tych, którzy mogli opuścić kraj. W innych przypadkach próbowaliśmy ewakuować ich rodziny.

Widok części analogowej biblioteki.
Widok części analogowej biblioteki. © picture alliance/dpa

Jak UFU pomaga uchodźcom z Ukrainy?
Nasza uczelnia wspiera proces integracji i udziela niezbędnych informacji w zakresie pomocy świadczonej przez ośrodki pomocy socjalnej i biura pośrednictwa pracy. Rozpoczęliśmy program edukacyjno-psychologiczny, który ma pomóc matkom i dzieciom przezwyciężyć traumę związaną z ucieczką. Otworzyliśmy również centrum pomocy, które oferuje uchodźcom informacje prawne oraz porady oraz wsparcie psychologiczne, socjalne i prawa pracy.

A co UFU może zrobić dla swoich studentów i pracowników dydaktycznych?
Administracja uczelni przejęła zadania związane z pomocą uchodźcom i pomocą humanitarną dla Ukrainy. Organizowała karetki, lekarstwa, żywność i odzież. Przez wiele miesięcy nie zajmowaliśmy się już kwestiami edukacyjnymi, lecz pomocą humanitarną. Dziś uczelnia działa dwutorowo - z jednej strony oferuje pomoc uchodźcom i Ukrainie, a z drugiej kształci studentów. Uniwersytet zaopatruje naszych studentów i wykładowców, którzy przybyli do Monachium z niewielkim dobytkiem, w niezbędną odzież i komputery, aby mogli z powodzeniem poświęcić się swojej pracy naukowej.

Ale to tylko część działań pomocowych. Służymy naszym studentom pomocą w znalezieniu zakwaterowania, oferujemy stypendia, kursy języka niemieckiego, doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla osób po traumatycznych przeżyciach.

Ideą UFU jest zaoferowanie studentom możliwości studiowania "w oparciu o zachodnie wartości". Jaką rolę odgrywa ta idea w takich czasach jak obecne??
Jeśli przez "wartości zachodnie" rozumiemy wolność, sprawiedliwość, prawa człowieka, odpowiedzialność obywatelską - wszystkie fundamenty demokracji - to promocja wartości zachodnich ma dziś ogromne znaczenie i nie zmieni się to również w przyszłości.

Edukacja jest jednym ze sposobów umożliwienia świadomym, zaangażowanym obywatelom obrony i ochrony demokracji.

Studenci są najlepszym stróżami i orędownikami demokracji.
Profesor Maria Pryshlak, dyrektorka Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego

Wojna między Ukrainą i Rosją to wojna między wolnością, prawami człowieka i demokracją z jednej strony a rosyjskim imperializmem, autokracją, lekceważeniem wolności, praw człowieka i suwerenności narodów z drugiej. Jest dobrze udokumentowane, w jaki sposób rosyjski rząd wykorzystuje dezinformację do stwarzania podziałów społecznych w Europie, wspiera grupy ekstremistyczne, aby pogłębiać zły stan rzeczy, siać niezgodę i wzniecać nastroje niezadowolenia.

W jaki sposób edukacja może przeciwdziałać tej dezinformacji?
Wychowując ludzi na krytyczne umysły, którzy myślą niezależnie i mają poczucie obowiązku i odpowiedzialności obywatelskiej. Tacy ludzie nie dadzą się tak łatwo zwieść dezinformacji, nie rozwiną "mentalności stadnej" ani nie będą słuchać pustych lub fałszywych haseł. Ludzie z takim wykształceniem są najlepszymi stróżami i orędownikami demokracji, obserwują wszelkie próby podważenia wartości demokratycznych. Chronią nasze cenne wolności.

Wolny Uniwersytet Ukraiński w Monachium.
Wolny Uniwersytet Ukraiński w Monachium. © picture alliance/dpa

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: