Dobry wybór

Wybory w Niemczech: po raz czwarty od 2009 roku wybory do Bundestagu będą obserwowane przez zespół OBWE.

Obserwatorzy wyborów odwiedzą również lokale wyborcze.
Obserwatorzy wyborów odwiedzą również lokale wyborcze. picture alliance/dpa

W dniach od 2 do 5 czerwca 2021 roku program był napięty: eksperci wyborczy Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) odbyli 13 spotkań wideo z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Niemiec, Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym, federalnym komisarzem wyborczym i partiami reprezentowanymi w Bundestagu. Eksperci ocenili okres przedwyborczy i przygotowania do wyborów, aby następnie na podstawie prowadzonych rozmów wydać rekomendację, czy obserwacja wyborów powinna się odbyć.

Podobnie jak w przypadku wyborów federalnych w 2009, 2013 i 2017 roku również teraz zdecydowano się wysłać do Niemiec zespół obserwatorów. Wprawdzie w raporcie ODIHR stwierdza się, że zasadniczo istnieje wysoki poziom zaufania odnośnie integralności procesu wyborczego. Niemniej jednak niektórzy rozmówcy wyrazili swoje obawy m. in. w sprawie finansowania kampanii wyborczych - kwestii, co do której ODIHR zalecił większą przejrzystość już na czas wyborów w 2017 roku. Darowizn poniżej 10 000 euro partie w Niemczech nadal nie muszą wykazywać imiennie, a darowizny poniżej 50 000 euro dopiero półtora roku po ich otrzymaniu.  

Przychodzimy, aby wspierać.

Katya Andrusz, ODIHR

Obserwacja wyborów prowadzona jest przez pięcioosobowy zespół, który przybywa na około 14 dni przed wyborami. Kontroli poddane zostanie również głosowanie korespondencyjne. „Praktyka głosowania korespondencyjnego jest w ramach OBWE bardzo zróżnicowana, choć niektóre kraje – na przykład Niemcy – mają już wieloletnie doświadczenie w głosowaniu korespondencyjnym”, mówi rzeczniczka prasowa ODIHR Katya Andrusz. Zespół odwiedzi wyrywkowo również niektóre lokale wyborcze. „Nasza obserwacja wyborów jest politycznie neutralna. Przychodzimy, aby wspierać i proponować ulepszenia, które w przyszłości przyniosą korzyści wszystkim wyborcom”, mówi Andrusz.  

Około dwa miesiące po wyborach ODIHR sporządza raport końcowy na temat tego, co udało się zauważyć i gdzie widzi możliwości poprawy. Katya Andrusz podkreśla, że ODIHR zawsze chce aktywnie uczestniczyć w działaniach. „Nie stajemy tam na końcu z podniesionym palcem wskazującym, żeby potem po prostu zniknąć i zostawić aktorów samych sobie”. ODIHR postrzega wybory jako złożony proces, który obejmuje nie tylko dzień wyborów, ale także kampanię wyborczą i ewentualne procedury składania skarg po wyborach.

Początki obserwacji wyborów sięgają Dokumentu Kopenhaskiego z 1990 roku, w którym państwa należące do OBWE zobowiązały się do zapraszania na wybory Biura ds. Wolnych Wyborów, które później przekształciło się w ODIHR. Dzięki temu instrument obserwacji wyborów przez suwerenne państwa po raz pierwszy otrzymał instytucjonalne podstawy.

 


Dowiedz się więcej o niemieckim krajobrazie partyjnym w naszym wydaniu specjalnym dotyczącym wyborów do Bundestagu.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: