Przejdź do głównej zawartości

„Niech natura będzie naturą”

Obszary chronione w Niemczech – Peter Südbeck wyjaśnia w wywiadzie ich znaczenie dla ludzi i środowiska.

12.01.2022
Młoda foka szara w obszarze chronionym na wyspie Helgoland.
Młoda foka szara w obszarze chronionym na wyspie Helgoland. © nightsphotos - stock.adobe.com

Stowarzyszenie Narodowe Krajobrazy Przyrodnicze jest zrzeszeniem dużych obszarów chronionych w Niemczech. Przewodniczącym zarządu jest Peter Südbeck, szef Parku Narodowego Dolnosaksońskiego Morza Wattowego.

Jak obszary chronione i związane z nimi ograniczenia są przyjmowane przez ludność?
Mieszkańcy Niemiec znają naszą pracę i wspierają ją przede wszystkim w jej głównym zakresie, czyli ochronie zwierząt i roślin oraz ich siedlisk. Są przekonani, że środki ochrony są konieczne, że dobre i ważne jest, aby zezwolić na naturalnie dynamiczną i zmieniającą się przyrodę, pozwolić przyrodzie być przyrodą lub dziką przyrodą, i że w związku z tym nie wszystko jest tam dozwolone. Poza ochroną przyrody zauważamy w społeczeństwie również rosnące zainteresowanie i uznanie dla naszej pracy w zakresie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Ta obecnie dobrze udokumentowana świadomość akceptacji naszej pracy jest zarówno motywacją, jak i zachętą.

Ile osób pracuje na obszarach chronionych?
W Narodowych Krajobrazach Przyrodniczych pracuje prawie 2000 wysoce zmotywowanych kolegów i koleżanek, w tym ponad 500 strażników i strażniczek, przy czym jeszcze wielu innych korzysta w sposób pośredni z pozytywnego wpływu Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych na zrównoważony rozwój w swoich regionach, jak na przykład ponad 2000 naszych certyfikowanych partnerów w dziedzinie parków narodowych i rezerwatów biosfery, którzy dzielą z nami wspólną wizję ochrony przyrody z przyjemnością oraz życia w sposób zrównoważony i neutralny dla klimatu. Nasi strażnicy i strażniczki odgrywają w tym wybitną rolę.

Peter Südbeck w Parku Narodowym Dolnosaksońskiego Morza Wattowego
Peter Südbeck w Parku Narodowym Dolnosaksońskiego Morza Wattowego © Saskia Schutter

Strażnicy i strażniczki – jakie są ich zadania?
Zarówno badanie dotyczące świadomości przyrodniczej, jak i rok koronawirusa pokazały, że nasi strażnicy i nasze strażniczki są niezwykle ważni. Są oni rzecznikiem Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych, ponieważ bezpośrednio przebywają na tych terenach i prowadzą dialog z odwiedzającymi. Czuwają nad wszystkim, utrzymują infrastrukturę we właściwym stanie, ale przede wszystkim mogą odpowiadać na pytania ludzi, mogą dać im bezpośrednie spojrzenie na przyrodę podczas oprowadzania z przewodnikiem i w ten sposób bezpośrednio przekazać fascynację przyrodą jako podstawę dla własnych postaw zwiedzających. Dalszy rozwój wysoko wykwalifikowanego systemu strażników na dużych obszarach chronionych w Niemczech jest kluczowym czynnikiem dla przyszłych obszarów chronionych w tym kraju.

Jaki wpływ na Narodowe Krajobrazy Przyrodnicze miał koronawirus?
W tych trudnych czasach dostrzegam tęsknotę za wspaniałą przyrodą na naszych chronionych obszarach, za przypomnieniem sobie otaczających nas wartości, tego, co znajome, wolne, a także przez nas, ludzi, niezmienione. Jest to uzdrawiające działanie przyrody na nas, ludzi, które w szczególny sposób odzwierciedlają Narodowe Krajobrazy Przyrodnicze. Koronawirus z pewnością skłonił wielu ludzi do zastanowienia się nad sposobem, w jaki traktujemy naturę i środowisko. Jest to również ważna funkcja obszarów chronionych, zwłaszcza parków narodowych, które wyróżniają się oryginalnością i pozwalają na naturalną dynamikę. Odnotowujemy szczególnie bardzo silny wzrost liczby odwiedzających parki narodowe położone w pobliżu aglomeracji miejskich, ale nie tylko tam. Niestety wiąże się to również z chaosem komunikacyjnym, przepełnionymi parkingami, zakłócaniem spokoju w miejscach wrażliwych, niszczeniem roślinności przez deptanie. Podkreśla to również, jak ważne jest systematyczne zwiększanie zaangażowania strażników na obszarach chronionych oraz silniejsze promowanie Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom z korzyścią dla przyrody i nas, ludzi!

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: