Intensyfikacja działań na rzecz ochrony klimatu

Konsekwencje zmian klimatycznych nie pozwalają na przerwę - dlatego przedstawiciele 35 krajów spotykają się w ramach Petersberskiego Dialogu Klimatycznego. Cele, które chcą osiągnąć.

Petersberski Dialog Klimatyczny: w poszukiwaniu konsensusu
Petersberski Dialog Klimatyczny: w poszukiwaniu konsensusu dpa

W jaki sposób możemy zintensyfikować działania na rzecz ochrony klimatu, zaostrzyć globalne cele klimatyczne i wcześniej osiągnąć neutralność klimatyczną? To są główne pytania poruszane podczas 10. Petersberskiego Dialogu Klimatycznego, który niemieckie Ministerstwo Środowiska organizuje wspólnie z rządem Republiki Chile w dniach 13 i 14 maja w Berlinie. Spotkanie służy przygotowaniu Światowego Szczytu Klimatycznego w Santiago de Chile (COP 25) w grudniu 2019 roku.

Co jest najważniejszym tematem Petersberskiego Dialogu Klimatycznego w 2019 roku?

Cena CO2. Uczestnicy konferencji będą poruszać tematy związane z modelem szwajcarskim, który od 2008 roku nakłada podatek od emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych i zwraca obywatelom część swoich dochodów poprzez składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto bierze udział?

Swój udział potwierdzili ministrowie z około 35 krajów. Reprezentują oni różne regiony i należą do grup negocjacyjnych krajów uprzemysłowionych, rozwijających się i wschodzących. Współprzewodniczy im minister środowiska Chile Carolina Schmidt.

Jaka jest funkcja Petersberskiego Dialogu Klimatycznego?

Jest to ważny krok pośredni przed następną konferencją klimatyczną ONZ. Format sprawdził się w ciągu prawie dziesięciu lat. W 2010 roku Niemcy zorganizowały pierwszy dialog na temat klimatu w zamku Petersberg koło Bonn. Kanclerz Angela Merkel podjęła inicjatywę mającą na celu ożywienie negocjacji, które utknęły w martwym punkcie na konferencji klimatycznej w Kopenhadze.

Jakie są zalety tej formy dialogu?

Choć Petersberski Dialog Klimatyczny nie prowadzi do podejmowania wiążących decyzji, jego nieformalny charakter ma swoje zalety. Tutaj przedstawiciele krajów mogą dyskutować w mniejszych grupach i znaleźć sojuszników w walce o swoje interesy. Chodzi o polityczne wyrażanie woli oparte na szerokim konsensusie. Oszczędza to czas i wysiłek w zakresie koordynacji - dla solidnej podstawy do dyskusji na Światowym Szczycie Klimatycznym w 2019 roku.

Petersberski Dialog Klimatyczny w transmisji bezpośredniej (Livestream) (od 13. maja 2019)

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: