Przejdź do głównej zawartości

Wspieranie rozwoju za pomocą wodoru

W ramach transformacji energetycznej Niemcy stawiają na zielony wodór. Będzie on produkowany przede wszystkim przez partnerów międzynarodowych.

Kim Berg, 05.03.2021
Największy park solarny na świecie znajduje się w mieście Warzazat w Maroku.
Największy park solarny na świecie znajduje się w mieście Warzazat w Maroku. © picture alliance / Xinhua News Agency

Do 2050 roku Niemcy chcą osiągnąć neutralność klimatyczną. Zielony wodór jako neutralny dla klimatu nośnik energii odgrywa tu bardzo szczególną rolę. Do produkcji zielonego wodoru niezbędne są wiatr i słońce, ponieważ wodór jest zrównoważony tylko wtedy, gdy jest uzyskiwany z odnawialnych źródeł energii. Ponieważ Niemcy nie mogą dostarczyć do produkcji wystarczającej ilości ekologicznej energii elektrycznej, stawiają w ramach Krajowej Strategii Wodorowej na współpracę międzynarodową, zwłaszcza z krajami afrykańskimi.

Wyszukiwanie międzynarodowych partnerów za pomocą Atlasu Potencjału

W celu zidentyfikowania krajów szczególnie odpowiednich dla partnerstwa wodorowego Niemcy opracowały Atlas Potencjału Wodorowego. Projekt realizuje kilka celów. Interaktywny atlas prezentuje lokalizacje, które potencjalnie nadają się do produkcji zielonego wodoru. Ma on pokazać politykom i firmom, które kraje można wziąć pod uwagę przy tworzeniu partnerstwa wodorowego. Ponadto w ramach projektu bada się, w jaki sposób produkcja zielonego wodoru może wspierać zrównoważony rozwój w tych krajach.  

Koncepcje pilotażowe pokazują przedsiębiorstwom i politykom, w jaki sposób można ekonomicznie zrealizować produkcję i eksport zielonego wodoru. Koncepcje te mają na celu zarówno wskazanie, w jaki sposób można poprawić sytuację w poszczególnych krajach, jak i opisanie sensownego łańcucha dostaw.

Atlas potencjału wodorowego obejmuje 31 krajów. Szczególną rolę w ocenie odgrywa pięć czynników:

  • dostępne zasoby energii odnawialnej i wody,
  • tereny dostępne do produkcji ekologicznego wodoru,
  • efektywność kosztowa produkcji wodoru,
  • lokalne zapotrzebowanie na energię i infrastruktura energetyczna,
  • społeczne i społeczno-polityczne warunki ramowe.

 

Zachodnioafrykańska sawanna oferuje wiele wolnej przestrzeni, na której można by zainstalować elektrownie słoneczne lub wiatrowe.
Zachodnioafrykańska sawanna oferuje wiele wolnej przestrzeni, na której można by zainstalować elektrownie słoneczne lub wiatrowe. © atosan - stock.adobe.com

Partnerstwa z Afryką Zachodnią i Południową

Według badania szczególnie kraje Afryki Zachodniej i Południowej mają duży potencjał w zakresie generowania energii odnawialnej. Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe mogłyby nie tylko pokryć zapotrzebowanie energetyczne danego kraju, ale także produkować zielony wodór na eksport.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: