Przejdź do głównej zawartości

„Poznaj Projekt Europa”

Christian Tauch z Niemieckiej Konferencji Rektorów wyjaśnia, dlaczego program Erasmus jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek.

Carsten Hauptmeier, 14.06.2022
Christian Tauch z Konferencji Rektorów Niemieckich
Christian Tauch z Konferencji Rektorów Niemieckich © HRK

Od 35 lat program wymiany Erasmus umożliwia młodym ludziom studiowanie za granicą. Christian Tauch, kierownik Wydziału Edukacji Konferencji Rektorów Niemieckich (HRK), wyjaśnia, jakie korzyści z programu czerpią uczelnie w Niemczech i w Europie oraz dlaczego jest on obecnie tak ważny.

Program Erasmus obchodzi w tym roku 35. rocznicę istnienia. W jakim stopniu program wpłynął na niemiecki i europejski krajobraz szkolnictwa wyższego lub go nawet zmienił?
Większość zasadniczych zmian w Niemczech i w Europie w dziedzinie nauczania w szkolnictwie wyższym została zapoczątkowana lub przynajmniej wsparta przez proces boloński – od wprowadzenia wielopoziomowej struktury studiów po ogólnoeuropejskie standardy zapewniania jakości i ulepszone procedury uznawania kwalifikacji akademickich.  Wszystko to nie byłoby możliwe bez programu Erasmus. Choć rozpoczął się ponad dekadę przed procesem bolońskim, stanowił on jednak podstawę i stworzył warunki dla reformy europejskiego szkolnictwa wyższego. To właśnie program Erasmus doprowadził do zwiększenia mobilności studentów i nauczycieli, z czego zrodziła się idea Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 

Program Erasmus jest uważany za najlepszy przykład porozumienia w Europie. Jaki wkład może on wnieść w tworzenie spójności dzisiaj?
Wkrótce po rozpoczęciu programu Erasmus w Europie upadła żelazna kurtyna, co stworzyło warunki dla pokojowej, rozwijającej się w kolejnych latach wymiany między uczelniami od Tallina po Lizbonę i od Glasgow po Bukareszt. Zrozumienie między narodami Europy było mile widziane, ale jednocześnie postrzegano je jako oczywisty i nieodwracalny rezultat rozwoju historycznego. W ostatnich latach ten optymistyczny obraz uległ przyćmieniu pod wpływem Brexitu, wzrostu znaczenia prądów nacjonalistycznych i kwestionowania wolności akademickiej w niektórych krajach europejskich, a od lutego 2022 roku znów trwa w Europie wojna. W związku z tymi wydarzeniami ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby młodzi Europejczycy i młode Europejki dzięki programowi Erasmus mieli możliwość poznania projektu Europa w konkretny sposób.

Spojrzenie w przyszłość: jak powinien wyglądać program Erasmus z okazji 50. rocznicy?
Pod wrażeniem zmian klimatu od lat toczą się dyskusje na temat tego, jak utrzymać mobilność i jednocześnie zmniejszyć obciążenie środowiska. Pandemia koronawirusa zmusiła nas do znacznego rozszerzenia w bardzo krótkim czasie możliwości cyfrowego nauczania i uczenia się, a teraz te doświadczenia będziemy mogli wykorzystać w dalszym rozwoju programu Erasmus. W najbliższych latach dążenie w ramach programu do utrzymania projektu europejskiego będzie bardziej naglące niż kiedykolwiek, ale będziemy w znacznie większym stopniu wykorzystywać wirtualne i cyfrowe formy współpracy i mobilności.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: