Przejdź do głównej zawartości

Czas na zmiany

Kobiety coraz częściej zajmują czołowe stanowiska w niemieckiej nauce. Statystyki wskazują jednak na możliwość poprawy.

Johannes Göbel, 07.02.2020
Solidna nauka potrzebuje kompetencji kobiet.
Solidna nauka potrzebuje kompetencji kobiet. © SundGo - stock.adobe.com

Kobiety na czołowych stanowiskach: pozytywny trend

Od 1980 roku udział kobiet na stanowiskach profesorskich w Niemczech wzrósł z około 5 do około 25 procent. Również w pozauniwersyteckich instytucjach badawczych znacznie więcej kobiet pracuje obecnie na stanowiskach kierowniczych: liderem z wynikiem ponad 25 procent jest Towarzystwo Maxa Plancka. Niemniej jednak kobiety są zdecydowanie zbyt słabo reprezentowane na najwyższych stanowiskach w nauce.

Wiele kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin

Według badania UE „She figures” odsetek kobiet naukowców pracujących w niepełnym wymiarze godzin w Niemczech jest szczególnie wysoki i wynosi 31,2 procent (w porównaniu do 18,3 procent w przypadku mężczyzn). Tylko w Holandii (34,8 procent) i Szwajcarii (45,6 procent) więcej kobiet naukowców pracuje w niepełnym wymiarze godzin, podczas gdy średnia w UE wynosi 13 procent.

Problem niestabilnego zatrudnienia

Według „She figures” Niemcy osiągając wynik 11,8 procent (w porównaniu do 7,4 procent w przypadku mężczyzn) zajmują 10. miejsce w całej UE pod względem udziału kobiet naukowców znajdujących się w niestabilnych stosunkach pracy (np. z umowami krótkoterminowymi). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni coraz częściej protestują przeciwko ogólnej tendencji do zawierania w sektorze nauki umów na czas określony. Na przykład w 2019 roku petycja o ograniczenie korzystania z umów na czas określony w sektorze nauki otrzymała około 17 250 podpisów.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: