Przejdź do głównej zawartości

Opieka nad innymi ludźmi

Zawody, na które będzie zapotrzebowanie również w przyszłości: tutaj dowiesz się, jak ważna staje się opieka i dlaczego podjęcie studiów może mieć sens.

Gunda Achterhold, 20.07.2022
Duże zapotrzebowanie w przyszłości: zawody pielęgniarskie.
Duże zapotrzebowanie w przyszłości: zawody pielęgniarskie. © AdobeStock

Renate Heese, profesorka ze Szkoły Wyższej w Żytawie/Görlitz wyjaśnia, co czyni zawody pielęgniarskie atrakcyjnymi i dlaczego mają one przyszłość:

„Pielęgniarstwo to zdecydowanie zawód przyszłości, bo nasze społeczeństwo się starzeje. A ponieważ wraz z liczbą osób starszych znacznie wzrasta również liczba chorób przewlekłych, towarzyszy temu stale rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską. Ale również nasz system ochrony zdrowia stoi też przed wieloma nowymi wyzwaniami, takimi jak konsekwencje pandemii koronawirusa czy rozwój technologii informatycznych w medycynie, pielęgniarstwie i administracji. Tradycyjny obraz pielęgniarstwa jako zawodu szkoleniowego jest więc coraz częściej zastępowany przez akademicki zawód pielęgniarski, który przyczynia się do poprawy jakości opieki nad społeczeństwem.

Osobom, które lubią pracę z ludźmi i chcą pomóc w kształtowaniu przyszłości pielęgniarstwa, mogę gorąco polecić studia z zakreisu pielęgniarstwa. Ważna jest tu otwartość i wrażliwość w kontaktach z innymi, ale także zainteresowanie zdobywaniem wiedzy naukowej. Radzimy, aby przed rozpoczęciem studiów odbyć praktyki w zakresie pielęgniarstwa. Formalnym warunkiem jest zazwyczaj ogólna lub przedmiotowa kwalifikacja na studia wyższe lub kwalifikacja na studia zawodowe. Możliwe jest również studiowanie bez posiadania matury, pod warunkiem ukończenia kształcenia zawodowego i posiadania doświadczenia zawodowego.

Ze względu na swoje położenie w trójkącie granicznym Niemiec, Czech i Polski Szkoła Wyższa w Żytawie/Görlitz ma pozycję międzynarodową i utrzymuje stosunki z oboma sąsiednimi krajami. Studia z zakresu pielęgniarstwa są atrakcyjne również dla kandydatów z zagranicy, warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego i podstawowa znajomość języka angielskiego.

Kierunek studiów na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Żytawie/Görlitz łączy w sobie kwalifikacje akademickie i praktyczne. Odbywa się w trzech lokalizacjach dydaktycznych – na uczelni, w laboratorium symulacji pielęgniarskiej oraz w praktyce pielęgniarskiej. Na przykład wiedza zdobyta w trakcie studiów jest trenowana w laboratorium symulacyjnym na podstawie analizy przypadków. Projekty badawcze związane z praktyką są również częścią programu studiów. Nasi absolwenci zdobywają jednocześnie dwa tytuły naukowe, tj. licencjat z pielęgniarstwa oraz licencję zawodową jako specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa. Bezpośrednie wejście do zawodu jest więc tak samo możliwe jak ukończenie studiów magisterskich, ewentualnie nawet z późniejszym doktoratem.

Absolwenci mają szeroki wachlarz atrakcyjnych możliwości pracy i kariery w pielęgniarstwie, w tradycyjnych obszarach, jak kliniki lub w opiece ambulatoryjnej, a także w nauczaniu, badaniach lub administracji w sektorze opieki zdrowotnej, zarówno w kraju, jak i za granicą.”

Prof. dr Renate Heese wykłada pedagogikę, głównie w zakresie procesów wychowawczych i doradczych w opiece, na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Żytawie/Görlitz.

© www.deutschland.de